GEDACHTENKRACHT EN DROMEN


Gedachtenkracht en dromen lijken twee totaal verschillende dingen,  totdat u begrijpt wat gedachtenkracht is. Totdat u begrijpt wat dromen zijn.

Gedachtenkracht. Elk mens denkt. Elk mens heeft gedurende zijn hele bestaan op Aarde diverse gedachten. Toch onderscheiden mensen zich in de manier waarop ze die gedachten uiten. Als ze iets willen proberen ze die gedachte te materialiseren en een vaste vorm te geven.

De ene mens lukt het in een relatief korte tijd en de ander heeft er relatief veel tijd voor nodig of sterker, die lukt het helemaal niet. En dan zegt men, die eerste die het wél lukt en zelfs in een relatief korte tijd, die heeft een sterke gedachtenkracht. Degene die er lang over doet om te krijgen wat hij hebben wil heeft een zwakke gedachten-kracht. Nu kunt u deze opmerking nemen voor wat zij is maar het is wél de essentie waar alles om draait.


Iemand met een sterke gedachtenkracht zal snel willen handelen en daardoor in de praktijk weinig tijd inbouwen om meditatief te zijn. Dus ook weinig tijd inbouwen om te overdenken of hij het ook werkelijk wil en wat de gevolgen zijn van dat willen. Hij heeft het reeds bereikt voor een ander klaar is met het uit te werken. Dat is leuk, dat is prettig, maar er zit een groot gevaar aan.

Wij zeggen dan in de praktijk, iemand met een sterke gedachtenkracht kan heel hoog stijgen in een heel korte tijd, maar kan daardoor ook heel diep vallen.

Een ander met een zwakke gedachtenkracht kan niet zo diep vallen, want hij zal er lang over doen voor hij het eerste plateau en het tweede plateau op de berg heeft afgelegd.


Er zit dus aan alles een vóór en een tegen. Het één is niet beter dan het ander. Maar.. maar, was dat maar zo. Want de praktijk is namelijk anders. Dan moet je zeggen, iemand met een sterke gedachtenkracht heeft dát bereikt door kennis en kunde en opgedane ervaringen in eerdere incarnaties. U zou het een verworvenheid kunnen noemen. Maar pas op, want dat zou inhouden dat die ander met een zwakke gedachtenkracht, geen verworvenheid heeft dienaangaande. En misschien  is dat ook zo. Maar dan is hij nog niet slechter af.

Want een sterke gedachtenkracht kun je leren. Want een ander woord voor gedachtenkracht is concentratie. Iemand die zich kan concentreren zal binnen relatief korte tijd een sterke gedachtenkracht bereiken.


Concentratie - meditatie - contemplatie. Met andere bewoordingen, iemand die in staat is te mediteren is iemand die tijd neemt voor zichzelf, tijd voor de meditatie; die de rust in zichzelf kan bouwen, kan opbouwen, de rust in zichzelf kan opbouwen om tot een meditatie te komen. Een ander woord voor meditatie - en u kent dat - is nadenken over. Het heeft dus ook met gedachtenkracht te maken.


Uiteindelijk komt u in een situatie dat uw gedachteleven, uw concentratie, de rust waarmee u dingen doet en dergelijke, met elkaar te maken hebben en in één lijn te benoemen zijn.

Iemand met een sterke gedachtenkracht heeft een sterke concentratie en is in staat vanuit die sterke concentratie diepgaand te mediteren, tot op het diepst van zijn eigen bewustzijn en zo tot op het diepst van zijn eigen ziel te komen.

Mensen met een zwakke gedachtenkracht verspillen vaak energie, waardoor ze onrustig zijn en dus niet kunnen mediteren. Ze proberen het, maar ze kunnen het maar relatief korte tijd vasthouden. Ze hebben de rust niet om bij zichzelf te komen. Ze hebben de rust niet om hun eigen aura te ontwapenen. Want ze zijn bang en zeggen dan: “Dan kunnen anderen bij mij binnenkomen, dan voel ik zo sterk de invloed van anderen.”

Dat is niet waar, dat zit in hun denken, maar dat willen ze graag horen als alternatief om hun eigen onkunde niet naar buiten te hoeven brengen.

Wat er dan gebeurt is dat de mensen met een zwakke gedachten-kracht vaak veel energie verspillen. Die mensen dromen veelvuldig maar hebben in de praktijk nauwelijks  controle over hun dromen. Met tot gevolg dat vele dromen “angstdromen”, worden.


En dan zijn er twee dingen die ik duidelijk wil onderscheiden. Bewustzijn op zich, kan een laag of een hoog bewustzijn zijn. De éne mens heeft een hoger bewustzijn dan de ander. Dat heeft hij bereikt door acceptatie van het leven en dikwijls ook door positiviteit in eerdere incarnaties. Totdat een clairvoyance bereikt is en de mens helder in het leven kijkt. Niet alleen in het spel “ik zie ik zie wat u niet ziet”, maar ook helder in het leven kijkt.


Dan ontstaat er een situatie dat er twee vormen mensen overblijven. De mens waarvan men dan globaal genomen zegt: “die mens heeft een sterke gedachtenkracht”. Die mens is in staat zijn dromen te beïnvloeden. Sterker nog, hij kan zelf als mens bepalen wat hij dromen wil. Hij hoeft de beelden maar te materialiseren en hij gaat over de beelden dromen.


En dan zal hij misschien iets verder gaan dan hij heeft vastgelegd, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Hooguit kan het zo zijn dat hij wat hij zelf concretiseert vastlegt als een uitgangspunt. Met als logisch gevolg dat alles wat daarna komt daaruit afkomstig is. Maar in wezen heeft hij dan zijn droomwereld, zijn droomleven zelf bestuurd. En dan is er natuurlijk de andere mens die afwacht, bang is of zelfs nooit wil dromen en daardoor het diepe contact met zijn ziel mist!           

Een mens heeft aandacht nodig om te leven. Als hij die aandacht niet krijgt wordt hij ziek, of hij zorgt dat hij die aandacht krijgt. Veelvuldig bedenkt zo iemand dan zogenaamde spirituele verhalen. En zegt dan:  “Ik ben al of niet seksueel benaderd door lagere lustbelevende elementen uit de astrale wereld. Ze wilden seks met mij, of ze wilden iets anders met mij, of ze belagen mij en laten mij bepaalde dingen doen die ik niet wil doen.” Vaak is de wens de vader van de gedachte. En als die wens niet op Aarde bij dagbewustzijn kan worden uitgevoerd, of misschien heel simpel gezegd als die mens die aandacht niet krijgt, dan zal hij die aandacht verleggen naar zijn droomwereld. Dan zal hij angstige dromen krijgen. Dat is de enige mogelijkheid om overdag die aandacht te krijgen. Want die angstige dromen zal hij vertellen; zal hij vertellen aan zijn therapeut, aan zijn psycholoog, aan zijn psychiater en wat dies meer zij.


Uiteindelijk zal die mens met een zwakke gedachtenkracht, die misschien als ziel net zo’n groot bewustzijn heeft als de ander en vergist u zich daar niet in, het op Aarde niet zelf kunnen doen. Hij zal een goeroe nodig hebben, hij zal een kerk nodig hebben een kerkgenootschap, hij zal een partner nodig hebben, hij zal veel mensen nodig hebben om hem heen die hem aandacht geven. Zoals zieke mensen aandacht vragen, anders zouden ze nooit beter worden, maar dat is positief. Maar als je niet ziek bent maar je wilt graag ziek zijn om aandacht te hebben, is dat negatief.


Gedachtenkracht wordt bestuurd vanuit de menselijke wilskracht en  de menselijke geest: Wil ik werkelijk iets, óf wil ik de beslissing over laten aan anderen. Want als ik het fout doe heb ík het gedaan, als een ander voor mij beslist heeft de ander het gedaan. Wil ik wel werkelijk die gedachtenkracht materialiseren. Wie zal mij daarop beoordelen?


Dan mag u tijd inbouwen, om het te overdenken en het er misschien ‘s nachts met uw geleidegeest over te hebben. Natuurlijk, maar dan moet u weten wat u wilt. Dan mag uw geleidegeest zeggen: “U moet het niet doen.” Dan nog zou u kunnen zeggen: “Maar ik doe het wel want ik wil het.” Dat is gedachtenkracht, dat is positiviteit. Tenzij uw geleidegeest u natuurlijk kan overtuigen.


In het mysterie van de menselijke geest zal de mens eerst bij zichzelf moeten komen en diep in zichzelf moeten voelen. En dan blijft er maar één ding over: “ Wat wil ik zelf ”.  Dan zullen gedachten krachten zijn. En dan kan elke gedachte in seconden zijn vorm krijgen en werkelijkheid worden.

Als u het wilt, dan is het er al. Dan hebt u er zomaar in te stappen. Dan heeft u het eigenlijk van tevoren reeds met uw gedachtenkracht gematerialiseerd.

Dan bent u iemand met een sterke gedachtenkracht. Dat is iemand met een sterke wilskracht. Maar, er is géén weg meer terug, anders dan dat u diep naar beneden valt en helemaal “terug naar af” overnieuw zou moeten beginnen.

En dan nog kunt u weer opnieuw zeer snel omhoog krabbelen als u het zelf doet. Als u weet waarom u teruggevallen bent, als u dat accepteert van uzelf en met nieuwe krachten opnieuw omhoog klimt.


Maar wanneer u in de negatieve situatie, en ik noem dat even gemakshalve “zwakke gedachtenkracht”, blijft zitten en verwonderd om u heen spartelend uzelf afvraagt, wat is er gebeurd, waarom ben ik teruggevallen, bent u alleen maar bezig tijd en energie te verspillen.  En als u dan vervolgens nog eens drie maanden gaat klagen en aan iedereen die u tegenkomt gaat vertellen hoe verschrikkelijk het met u is dan bent u niets anders aan het doen dan maanden lang energie verspillen. En dan zult u moeizaam uit dat dal omhoog krabbelen. Dat is de essentiële basis van gedachtenkracht.


Ieder mens droomt. Ik heb eens eerder gezegd: “Als je droomt ben je net een engel. Je kunt gaan en staan waar je wilt. Je kunt je lichaam loslaten. Je kunt vliegen als een engel. Je kunt de Aarde, de massa ontstijgen.” Dit is ook zo. Maar ik wil er dan wel bij vertellen dat de droombeleving voor veel mensen een soort vlucht is uit het aardse bestaan?


Dat wat een verwerkingsproces is van het leven, men noemt dat dag- verwerking,  komt in wat u de droomwereld noemt - en dat is eigenlijk de echte droom - in zwart-wit naar de oppervlakte. Er kan een enkele kleur- of geur-ervaring aan toegevoegd worden, maar niets meer dan een énkele geur- dan wel kleur-ervaring. Maar dat mag u eigenlijk vergeten. Gemakshalve zeg ik dan, de droombeleving als dag verwerking, speelt zich af in zwart-wit in de menselijke geest!


Wat is nu de dag-verwerking? Dat zijn dingen die u niet helemaal verwerkt hebt. Maar niet alleen in de dag die achter u ligt. Vaak is dit zo maar misschien even zo vaak niet, want wanneer u iets niet verwerkt dan kan dat gaan stapelen. En dan kan het zijn dat het uit uw jeugd afkomstig is. Het kan zijn dat het uit uw pubertijd of uit de beginjaren van uw volwassenheid komt. Kortom dat het tien, twintig, dertig jaar lang in uw bewustzijn nog niet verwerkt is. En dan komt het vaak later, wanneer u er aan toe bent om het te begrijpen en te  verwerken naar de oppervlakte.


Want mensen toppen vaak hun angsten af. Hun verdriet, hun spanning, je mag het niet naar buiten brengen. “Jongens huilen niet,” u kent die uitspraak. Er zijn andere momenten dat ook naar meiskes en naar mannen en naar vrouwen toe gezegd wordt: “Je kunt je verdriet maar beter niet tonen, dat is zwak. Je bent sterk wanneer je zwijgt.”

Maar als je niet de kans krijgt om je te uiten, als je niet het moment kan creëren om je gevoel naar buiten te brengen, dan gaat dat gevoel stapelen. En daar kun je vijf, tien, vijftien jaar later in je droombeleving, in de dag-verwerking, last van hebben. En dat heeft dan niets met het moment te maken, althans niets met de dag die achter u ligt.


Maar de dag-verwerking, als u dat woord wilt blijven gebruiken, die dag-verwerking is in wezen niets anders dan een onverwerkt stukje   karma. Onverwerkte stukjes karma, of onverwerkte stukjes van het leven komen dan uiteindelijk naar de oppervlakte.


Diepste verlangens die niet uitgevoerd kunnen worden komen wanneer de hersenfuncties zijn uitgeschakeld vanuit de ziel naar buiten. Verlangens die voor de ziel belangrijk zijn. Maar het is te gemakkelijk mijn lieve vrienden om te stellen dat verlangens die voor de ziel belangrijk zijn alleen maar geestelijke verlangens zouden zijn. Stoffelijke, grofstoffelijke verlangens zijn voor de ziel vaak even belangrijk als een spirituele invulling. Denkt u maar aan voedsel, denkt u maar aan rust en aan slaap. Denkt u maar aan het eisende wat mensen soms nodig hebben wanneer ze door anderen uit hun slaap gehouden worden, van: “Je kunt het wenden of keren maar nu ga ik slapen, nu heb ik mijn rust nodig.” Mensen voelen zich dan schuldig als ze dat zeggen. Maar het is niet zo, mensen kiezen voor zichzelf.


In alle gevallen zal de mens uiteindelijk in en bij zichzelf te rade moeten gaan om te begrijpen dat hij ZELF zijn beste droomuitlegger is. Want elke droom heeft te maken met een stuk van UW leven.


Stelt u zich voor mijn lieve vrienden dat u op enig moment de volgende situatie droomt:

Ik ga naar zolder of ben op zolder bezig en ik ga daar opruimen. Ik maak de zolder schoon. Ik open kisten. Ik vind oud fotomateriaal. Ik vind oud speelgoed uit mijn jeugdjaren. Ik vind daar allerlei verschillende attributen. Ik vind daar herinneringen. En het één geef ik weg. En het ander gooi ik weg. En het derde poets ik op en dat krijgt een nieuw bestaan in mijn huidig leven. Kortom, het is een selectie die mensen maken.


Soms dromen mensen dat wel twee, drie, vier maal in een bepaalde marge van tijd. Als de mens die droom probeert te begrijpen dan zal hij zoals bij elke droom in zichzelf moeten kijken: Waar ben ik mee bezig. Wat vertelt die droom mij. Wat is momenteel belangrijk, of wat  was in de achterliggende periode belangrijk.

U zou dan kunnen stellen dat zo’n droom vaak vertelt dat u geestelijk aan het opruimen bent. U heeft een stukje jeugd en u heeft uw puberteit achter u, u bent eigenlijk in de volwassen wereld binnengestapt en u bent uw oude wereld aan het opruimen.


Maar het kan ook anders zijn. In een totaal andere situatie dezelfde droom. En diezelfde droom wordt dan vaak gedroomd na een echtscheiding of na een verlies van een partner door de Aardse dood.

Soms ook wel na afstand te moeten nemen van een maatschappelijke positie waar u 20 jaar heeft gewerkt en waar u al uw krachten gegeven hebt. Ineens valt dat weg.


Dan droomt u vaak precies hetzelfde. U gaat naar de zolder van uw bewustzijn. U gaat naar uw hersenen en via die hersenen naar de zolder van uw bewustzijn en daar ruimt u op, daar maakt u schoon, daar neemt u afstand van het oude, daar stapt u binnen in het nieuwe. En dat is eigenlijk wat de droom u vertelt.


Er zijn mensen die met tussenpozen of achtereenvolgend steeds weer dezelfde voor hen beangstigende droom hebben. Dat ze buiten lopen in het donker en dat ze achtervolgd worden. Dat ze voor hun leven moeten rennen. En dat ze iedere keer net op tijd wakker worden. Het gebeurt dus nét niet echt.

Het gebeurt dus net niet echt, maar de bijna traumatische achtervolging berokkent hen zoveel angst, dat ze afhankelijk van hun positieve of negatieve gedachtenkracht bij dagbewustzijn ook angst hebben.  En de droom dusdanig wurgend kan werken dat die overdag de vrijheid van handelen en denken en de vreugde in het leven aan die mens ontneemt.


En toch, wanneer die mens de tijd nam om een half uur of een uur rustig te gaan zitten en die droom te gaan analyseren, zou hij weten wat hij met zijn eigen droom aankan.

=Ik ben bang. Er is een grote angst in mij aanwezig. Ik word achtervolgd maar het gebeurt telkens net niet echt. Ik word gelukkig net op tijd wakker.= Dan zou u kunnen zeggen, de mens is bang voor het leven.

Maar hij hoeft er niet bang voor te zijn want het gebeurt niet. Alles waar hij bang voor  is gebeurt steeds niet. En dan zegt die mens: “Ja, maar je kunt het niet voorkomen, je kunt die angst niet bedwingen, ik ben bang en wat kan ik er nu aan doen ..”.  

En dat is de essentie van bewustzijn of gedachtenkracht.: Je kunt er wel degelijk wat aan doen.


In de menselijke geest ligt namelijk een ontsnappingsclausule. U kunt zeggen, het ventiel wat spanning ontlaadt wanneer de nood het hoogst is. Dan zegt men op Aarde “dan is de hulp nabij”. Nu, ik zeg dan tegen u, dan gaat er vanzelf stoom van de ketel. Meer kan er in die ketel, het lichaam, de aura niet blijven vastzitten. Meer angst kan een mens niet aan. En dan komt het vanzelf naar buiten toe.


Dan zeg ik tegen u, wanneer u behoort tot die mensen die regelmatig nare achtervolgingsdromen hebben, weet dan dat u bij dagbewustzijn bang bent voor het leven en heel veel angsten hebt. En u kunt die angsten als u de tijd ervoor zou nemen zelf gaan analyseren: Waar ben ik bang voor. En neem geen genoegen met uzelf door te zeggen “Dat weet ik niet”.


Want als u therapeut zou zijn en u zou tegen uw cliënt of tegen uw patiënt zeggen: “Vertel mij wat je voelt.” En die patiënt of cliënt zou zeggen: “Ik weet niet wat ik voel, ik kan het niet verwoorden.” Dan neemt u daar ook geen genoegen mee!

Dan zoekt u een andere invalshoek om die cliënt of patiënt toch te laten vertellen waar hij bang voor is, wat hij voelt en hoe sterk de pijn is. Vanuit uw kennis en kunde gaat u proberen via therapeutisch handelen om de juiste ingang te krijgen. Maar dat kunt u zelf naar uzelf ook mijn lieve vrienden.


Waarom maakt een mens zich afhankelijk van vreemden, vreemde artsen, vreemde psychologen of psychiaters om een probleem op te lossen, terwijl u het zelf kunt.

Maar waarom kunnen veel mensen het niet? Omdat ze niet eerlijk zijn tegen zichzelf, omdat ze weglopen. Vanuit de gedachte “ik kan er zelf niets aan doen, ik ben er niet schuldig aan”, stapt men binnen in een heel apparaat van medici.


Toch kúnt u er veel aan doen. En als u bang bent voor de eenzaamheid doet u het maar met één of meerdere mensen in een soort meditatie. Waarin u zegt: “Ik wil samen met jullie een kort moment stil zijn. Ik wil nadenken over, en misschien kunnen we dat met elkaar doen. Nadenken over .. mijn leven.”

En als u er niet achter kunt komen, begin dan bij de geboorte. U was beslist niet bang, u was beslist niet bang op het moment dat u geboren werd. Want de kracht van uw ziel, het bewustzijn van de achter u liggende incarnatie was zo groot dat u de ziel wilde verankeren in het huidig leven.


Sommige mensen hebben pijn. Geestelijke pijn en/of lichamelijke pijn. Maar je kunt je afvragen, hebben ze die of willen ze die. “Hebben ze die” betekent dan dat anderen die pijn veroorzaken. “Willen ze dat”, dan trekken ze dat zelf aan. Alsof ze als een ontvanger pijn uit de ether halen, vanuit de gedachte dat ze net zo moeten lijden als Christus.


Maar dan komen we tot de kern, namelijk uw gedachtenkracht.  Want gedachten zijn krachten, daar kunt u niet omheen. En dan zult u de hele angst moeten ontrafelen. Net zo vaak en net zo diepgaand tot u beseft: Angst, wat is dat? Angst, bestaat dat nog? Angst, het is niet echt!

Dan valt het weg. En u zult ontdekken, zonder het probleem als probleem te hebben opgelost, dat de achtervolgingsdromen bijna altijd al ophouden te bestaan voordat het probleem is opgelost. Maar pas vanaf het moment dat u er mee aan het werk gaat, want dan valt de spanning weg. U hebt de angst als het ware bevroren. U hebt de angst bevroren, waardoor die hard geworden is, en hij kan niet meer als het water een andere vorm aannemen.


U zult de angst van het leven over moeten hevelen naar een meditatie. Vanuit de meditatie naar uw gedachten. Vanuit uw gedachten zult u er krachten aan moeten toevoegen, de krachten van uw ziel. En vanaf dát moment met minder géén genoegen meer nemen.


Stelt u zich voor, dat ik tegen u zeg, u bent een stukje God. God in al zijn liefde en al zijn kracht. U bent een ziel uit God ontsproten. Die ziel heeft leven na leven onnoemelijk veel ervaringen opgedaan  U bent een bewuste ziel en u behoort tot het eind van de vierde sfeer.

Dan zult u misschien handenwrijvend zeggen: “Dan heb ik het er goed afgebracht.” Dat mag mijn lieve vrienden, en dan hebt u het er misschien ook goed afgebracht. Maar als dat zo is, en waarom niet, waar bent u dan nog bang voor? Dan is de ziel toch de dirigent van het stoffelijk leven. Dat neemt u toch niet met minder genoegen. Dan neemt u toch niet met geestelijke pijn genoegen.


Waarom moet de ziel pijn lijden? U kunt zich afvragen - dat is een discussie op zich - of die ziel ooit pijn kan lijden, of dat het alleen maar in uw denken zit.

Maar die discussie wil ik nu niet met u aangaan. Ik zeg wel tegen u, wanneer u over bewustzijn spreekt, écht over bewustzijn, neemt u dan nog genoegen met: “De ander brengt negativiteit bij mij binnen.”? Dan zeg ik u vanuit onze geestelijke wereld, dan bent u eigenlijk het woord bewustzijn niet waard.

Want u moet uw aura zodanig kunnen beschermen dat u door uw bewustzijn uit te stralen uw gehele aura vult met krachtige en bewuste energie die naar buiten stroomt. En wanneer dit stroomt kan er absoluut niets naar binnen stromen!  


Denkt u maar aan water. Als water als een waterval naar beneden komt, heeft u het toch echt moeilijk om via die waterval naar boven te komen. Want energie loopt maar één richting heen. Wanneer u positief bent kan niemand bij u binnen komen, geen enkele negativiteit, noch vanuit de astrale wereld, noch vanaf de Aarde.


Ik wil het u niet al te moeilijk maken, maar heel veel mensen die zeggen dat ze belaagd worden staan dat zelf toe of willen dat zelfs.  Omdat ze óf in een cultuur zijn opgevoed en niet anders weten, dan zijn ze misschien ogen­schijnlijk niet schuldig, anders dan wanneer ze het echt over bewustzijn gaan hebben. Of, ze bevinden zich in spirituele kringen waar men zegt: “Ja ik ben bewust, ik ben bewust.” En tegelijkertijd zeggen: “De ander komt zo verschrikkelijk bij mij binnen, en de ander leeft op mijn energie, en ik was maar even in de buurt van die ander en ik voelde de pijn.”

Die mensen doen zichzelf te kort en ontkennen daarnaast het positieve en het zelfs het Goddelijke in zichzelf.


Als ik dan terugga naar het ontrafelen van een achtervolgingsdroom, dan zult u tegen uzelf moeten zeggen: vind ik van mijzelf dat ik enig bewustzijn heb? Is het antwoord nee, dan bent u voer voor psychologen en dan zullen er vele psychologen een goede boterham aan u hebben. Zegt u: “Ja, ja natuurlijk heb ik bewustzijn, ja een geweldig bewustzijn zelfs want ik ben een oude ziel, dat voel ik.” Dat mag. “Ik heb veel geleden onder andere onder Pontius Pilatus.” Dat kan.

Maar dan vraag ik als broeder Vaya, hebt u er ook iets van geleerd, hebt u er ook iets mee gedaan? Dat mag ook. Dus bent u een hele bewuste incarnatie en een hele bewuste ziel. Hartelijk, hartelijk, hartelijk gefeliciteerd.


Maar vanaf dat moment mijn lieve vrienden staat u toch niet meer toe dat anderen op uw energie leven. Vanaf dat moment, vanuit dat bewustzijn mijn lieve vrienden staat u toch niet meer toe dat u zegt: “De ander komt zo bij mij binnen en heeft mijn dag verprutst.” Vanaf dat moment leeft u toch in het licht, wandelt u toch in het licht en werkt daar samen met de Witte Broederschap.

Vanaf dat moment kunt u zich toch niet meer door een ander de les laten lezen. Vanaf dat moment kunt u toch zelf bepalen welke weg u gaat en neemt u daar zelf verantwoordelijkheid in. Vanaf dat moment zegt u: “Dit is wat ik wil, dit is de weg die ik ga, en wie mij lief heeft volgt mij.”

Dat waren de woorden van Christus, en die had en heeft bewustzijn.


Mijn vrienden zusters en broeders op Aarde, ik heb het grondpatroon gelegd aangaande het mysterie van de menselijke geest. In dat grondpatroon gebeurt het dat heel veel mensen, zo niet allemaal, regelmatig of meer dan regelmatig dromen. Dromen en uittredingen zijn twee totaal verschillende facetten. Dromen is eigenlijk de dagbeleving  van vandaag naar gisteren, tot aan uw geboorte.

De uittreding is de ziel die zich losmaakt van het lichaam en die met geliefden in de astrale wereld een soort rondreis maakt in de sferen. Vaak een doel uitzoekt, een project, voor dat moment, en dan terugkeert naar het lichaam. Die ziel tankt ‘s-nachts bij aan kracht en energie. Die ziel kijkt vanuit haar huis in de sferen naar uw menselijk leven, uw eigen leven op Aarde. Hier ontdekt ze dan koerscorrecties te moeten maken of juist niet, in het aards bestaan. Dat is de functie van een uittreding.

Een uittreding is altijd positief. En zal door uw ziel ook altijd als zodanig ervaren worden. Zelfs wanneer u in een uittreding samen met anderen, naar lagere sferen gaat om hulp te bieden, om in de duisternis kracht te geven en om liefde te brengen. Wanneer u zich dat herinnert bij het dagbewustzijn, na het ontwaken, dan herinnert u zich niet de lagere sfeer. U herinnert zich dan vaak alleen maar dat u op reis was met iemand die u goed kende, of nog verfijnder, met uw geleidegeest, en dat u anderen geholpen hebt. Vanuit de positieve kant van het verhaal. Want u hebt met elkaar heel goed werk gedaan!


Mensen die wakker worden en dan zeggen: “Het was zo’n nare sfeer”, die zijn vaak helemaal niet naar een lagere sfeer geweest, maar die hebben in hun eigen sfeer teruggekeken naar hun huidig leven en waren daar als ziel ontevreden over. En dat kan een teleurstelling geven maar vaker een naar en angstig gevoel wat wel dagen blijft hangen. Stelt u zich voor, na een dag hard werken heeft u zich ‘s-avonds wat ontspannen en uiteindelijk besluit u naar bed te gaan om van een welverdiende nachtrust te genieten. U gaat naar bed. U zet een wekker of laat de gordijnen open zodat u bij het daglicht ontwaakt. Na enige tijd valt u in slaap, zegt u maar na 350 schaapj­es geteld te hebben.


Als u in de desbetreffende nacht zou uittreden duurt het ongeveer vier tot vijf kwartier voordat de ziel de mogelijkheid krijgt om het lichaam te verlaten. In die vier of vijf kwartier, misschien zelfs anderhalf uur, ontspant het hele lichaam zich. U komt u in een slaapsituatie waarin het lichaam helemaal ontspannen is, de spanning van de dag reeds door de droom verwerkt is, die ligt dan al achter u, en de ziel gemakkelijk uit het lichaam de astrale wereld kan binnenstappen.


Zo’n uittreding, als het een uittreding zou zijn, duurt in werkelijkheid niet langer dan een handvol minuten. Dan keert de ziel terug, altijd. Een langere uittreding bestaat niet. U hebt namelijk niet meer tijd nodig. Want de ziel kan los van die factor tijd in heel korte tijdseenheden héél veel informatie opdoen en ook heel veel activiteiten verrichten. U heeft niet meer tijd nodig!


Voorafgaand aan de uittreding moet het lichaam ontspannen zijn en volledig ontladen van bepaalde energieën. De spanning valt weg door de droombeleving. Sommige mensen hebben prettige dromen. Sommige mensen hebben nare dromen of boze dromen.

Maar er zijn ook mensen die dromen over, wat ik wil noemen neutrale ervaringen. Over gebeurtenissen die ze bij het ontwaken niet of maar gedeeltelijk begrijpen. Maar u kunt ze wel leren begrijpen. Ook weer hier via uw gedachtenkracht, via uw concentratie.


Wanneer u naar buiten gaat dan zult u aan den lijve ervaren dat het buiten warm of koud is. Het zegt u iets of het doet iets met u.  Sommige mensen stappen in hun droombeleving uit hun huis en doen dat een aantal nachten achter elkaar. En ze begrijpen het niet en ze zeggen dan: “Ik heb zo’n rare droom, ik ga uit m’n huis en het was heel koud.”

Deze droom zegt niets anders dan - maar het is meer dan genoeg - dat u uit uzélf naar buiten stapt en via uw aura de zogenaamde boze buitenwereld binnenstapt. Want die voelt koud en die voelt hard. Wanneer u dezelfde ervaring hebt en u zegt: “Ik treed naar buiten en het voelt alsof het voorjaar is, ik hoor de vogels fluiten, ik zie de Zon schijnen.“ Dan hebt u eigenlijk het gevoel dat u luchtig naar buiten kunt treden en met en in die buitenwereld kunt communiceren.


Wanneer u in de prettige warmte van het voorjaar stapt dan bent u iemand die gemakkelijk kan communiceren. Als mens maar zeker ook als ziel.


Hoe vreemd het misschien moge lijken, 80% van de mensheid, mannen zowel als vrouwen, ondergaan deze droom rond hun pubertijd, vlak na hun pubertijd en de eerste jaren dat ze volwassen zijn, één of meerdere keren. Wanneer u mij die droom over koude zou vertellen, dan zou ik zeggen tegen diegene die zegt: “Ik droom dat ik in een koude wereld stap,” u moet maar een kantoorbaan nemen, u moet boekhouder worden.


Dan kunt u zich over boeken heen buigen, dan kunt u met cijfers bezig zijn, daar kunt u met kennis en kunde - en u bent waarschijnlijk heel kundig daarin - een hele goede boekhouder worden. Maar u moet niet met mensen iets willen gaan doen. U moet  maar geen therapeut willen worden en met patiënten gaan werken.


Dat zou ik wél zeggen tegen degene die droomt over het voorjaar.  Bij beroepskeuze zou u eigenlijk deze dromen moeten gebruiken.


Nu ga ik het omdraaien. Gedachten zijn krachten. Mijn lieve vrienden, gedachten zijn krachten. U wilt een beslissing nemen, wat voor beslissing ook. Een verhuizing, een andere partner, een toekomstige baby, een andere maatschappelijke positie of een beslissing waarmee heel veel geld gemoeid is.

Kortom, iets waarvan u zegt, dat is een belangrijke stap in mijn leven. Dan kunt u als u naar bed gaat de droom programmeren. Iedere droom - en gedachten zijn krachten - iedere droom is te programmeren door middel van uw gedachtenkracht.


Neem iets in uw gedachten waarvan u op dit moment zegt: “Dit zou ik graag willen bereiken.” Al is het maar rust, of iets wat ik benoemd heb, of iets wat ik niet benoemd heb maar wat voor u belangrijk is.

Denk er even over na, denk er even over na en maak dan uw keuze. Om dan wanneer ge uw keuze gemaakt hebt hier aan te denken met gesloten ogen. Probeer het te zien met uw geestelijke ogen. Probeer het te zien, zoals u als kind een kasteel zag en dat kasteel in uw fantasiewereld materialiseerde. Probeer het te materialiseren.

Probeer het een vorm te geven. Uw eigen vorm!


BOUW er nu een deur voor. Dus een deur tussen uzelf en het plan waarvan u zegt: “Die beslissing wil ik nemen, zo wil ik het hebben, dat wil ik bereiken, dat wil ik doen, dat wil ik ingevuld zien.”

Vergist u zich niet. Het lijkt alsof er iets tussen dat plan, uw doel en uzelf staat. Het lijkt.., maar het is niet waar. Die deur staat voor het leven. Wanneer we zo dadelijk die deur gaan openen dan stapt u binnen - en u weet al wat er achter die deur is - namelijk het plan wat u zelf gematerialiseerd hebt.


Open de deur, en voel wat het met u doet. Open de deur en stap naar binnen. Kijk om u heen. Kijk in het plan. Voel. Voelt het koud? Voelt het warm? Voelt het goed? Voelt het vervelend? Voelt het angstig?  U kunt het nu nog met uw gedachten beïnvloeden! Maar besef wel dat uw leven zich nu reeds in uw eigen plan afspeelt. Denk aan het kind in uzelf. Wees het kind in uzelf.


Maar stelt u zich nu eens voor mijn lieve vrienden zusters en broeders dat u naar bed gaat en u doet wat ik zojuist aan u heb voorgesteld. U ontspant zich. U valt in slaap. Dan hebben uw hersenen er geen invloed meer op. De droom zal u vertellen of het goed voelt, of het vervelend voelt, of het naar voelt. De droom zal u vertellen of u die beslissing moet nemen, of u daar geld in moet steken want geld is ook een energievorm, of u er liefde in moet steken, of er kracht en gedachten in moet steken, of dat u het niet moet doen.


U kunt namelijk de droom niet verder programmeren dan het programma. Het gevoel bij de droom komt uit uw hersenen. En als u slaapt kunt u de hersenen niet aan het gevoel koppelen. Als u slaapt kunt u de hersenfuncties niet aan de programmatie of de materialisatie van uw doel koppelen. Met andere bewoordingen, u heeft voor u ging slapen al vastgelegd in uw geheugen of eigenlijk toegevoegd aan de ziel en uw onderbewustzijn, dit wil ik. U heeft er een deur voor gematerialiseerd en dan gaat u slapen.

U weet dat u automatisch in de droom door die deur zal gaan. En u zult ontdekken dat u droomt door de deur te gaan. Dan is de belevingswereld dienaangaande zodanig dat u zegt: “Daar wil ik mijn verdere leven in doorbrengen; in dat plan wil ik energie steken; met die mens wil ik mijn verdere leven delen.” Of, afhankelijk van de programmatie: “De beslissing om het eindelijk anders te gaan doen.”


U zult reeds snel ontdekken dat u al uw dromen op bijna dezelfde wijze kunt programmeren. Het is maar een willekeurige droom, en velen van u hebben hem gedroomd en anderen van u zullen hem misschien nog dromen op momenten dat u een cruciale beslissing in uw leven moet gaan nemen. Wil ik dit wel, wil ik dit niet. Wil ik me er voor geven, wil ik er energie in stoppen. Wil ik er geld, wil ik er .. vult u het zelf verder maar in.


Want die deur is de deur naar uw karma. Die deur is de deur naar de toekomst. Die deur is de deur naar het echte leven. Die deur is de deur naar de boze, of juist naar de prettige buitenwereld. En waarschijnlijk zou het zo kunnen zijn dat u uw hele reïncarnatie-opdracht, uw hele zelfgekozen karma teniet doet, als u op dat moment de verkeerde beslissing neemt. En u kunt de goede nemen door in die toekomst binnen te stappen,  door in die belevingswereld te ademen.

Mensen denken vaak dat hun droombeleving en hun uittredingen, hun astrale reizen, door elkaar lopen. Dat is beslist niet waar.


De uittredingen zullen mondjesmaat naar uw hersenen worden doorgekoppeld, anders dan wanneer ze belangrijk zijn voor uw leven. Maar het is meer een ervaringsproces, een belevingswereld van de ziel. Een kijk op het stoffelijk leven. En als er geen koerscorrecties nodig zijn is de zin om de uittreding te onthouden er niet. Sterker nog, dan is het de ziel die bepaalt dat hij de ervaring van de nacht zelf wil vasthouden. Omdat de ziel vindt dat u er als mens niets mee doet of er althans niets mee doen kunt. Met andere bewoordingen, de droomwereld en de astrale reizen zijn gescheiden. Bijna alles, en gemakshalve zeg ik dan alles, alles wat u zich herinnert bij het ochtendgloren heeft te maken met directe of indirecte dag-verwerking.


Stelt u zich voor iemand die heel vaak over iets droomt heeft er iets mee uit te werken. Iemand die heel vaak over kinderen droomt heeft iets met kinderen uit te werken. Hoe kunt u er achter komen wat u er mee uit te werken hebt?!  Door het gevoel wat u erbij heeft eerlijk, en dat is vaak moeilijk voor mensen, eerlijk te analyseren. Het zou kunnen zijn dat u een seksuele aantrekkingskracht tot kinderen heeft, maar dat u uit fatsoen die gedachte niet wilt hebben.  Maar  juist door het niet mogen gaat u er veelvuldig over dromen.

Dan is het gemakkelijk om te zeggen: “Ik kom regelmatig in de kindersfeer” Daarmee heeft u het probleem wat u misschien toch hebt, niet opgelost. En u zult het blijven dromen. Maar wat belangrijker is, u zult een probleem hebben op Aarde.


U zult de droom dus moeten analyseren: Werkt het naar lichamelijke facetten, of is het wel degelijk zo dat ik heel vaak en veelvuldig en soms zelfs meer dan dat in die kindersfeer iets doe voor andere zielen. Maar u kunt het ook op een andere manier ervaren. U kunt bijvoorbeeld ook zeggen: “Ik droom vaak over kinderen omdat ik als ziel gekozen heb om heel veel kinderen in mijn leven te baren.”


De droom op zich zegt dus niet altijd wat. Maar, maar u kunt uit de droom wel heel erg veel gegevens halen. Elke droom heeft een veelvoud aan gegevens. Maar die veelvoud aan gegevens is gebouwd om één, twee of drie, kernpunten. En die kernpunten kunt u er uit halen. Usance is, en de werkelijkheid is, dat u ze er heel goed uit kunt halen en dat iedereen zijn eigen droomuitlegger is, maar dat mensen vaak niet gespiegeld willen worden door zichzelf. Ze willen zichzelf geen straf opleggen. Maar zie het maar als een opvoedkundige maatregel naar uzelf.  En als u eerlijk bent tegen uzelf dan zult u begrijpen dat alles wat via uw onderbewustzijn als de droomwereld naar buiten komt, uit uzelf komt.


De droom vertelt u haarscherp uw magere en uw vette jaren. De droom vertelt u haarscherp wie u bent. Zelden gebeurt het dat de droom iets met een ander te maken heeft. De droom is úw belevingswereld. De droom is úw dag-verwerking. De droom vertelt u wat u graag zou willen maar niet kunt doen. Wat verboden is op Aarde, wat u graag zou willen. Wat niet mogelijk is op Aarde, wat u graag zou willen. Dat kan een traumatische droom worden. Maar op het moment dat u het onderkent, eerlijk en open onderkent, hebt u eigenlijk al stoom van de ketel gegooid en zullen de dromen wegvallen!


Daarmee is het probleem nog niet opgelost, maar dat is de volgende fase. Waarin gedachten krachten zijn.

En waarin u uw gedachtenkracht kunt omvormen tot een meditatie en tot een zelfanalyse zonder emotie. En “zonder emotie” betekent in míjn bewoordingen in dit verband: Zonder invloed van anderen. Want u kunt uw droom voorleggen aan de ander. En zelfs als de ander hem haarscherp analyseert is dat nog niet een voorwaarde dat u er ook iets mee kunt. Want als u er iets mee had gekund had u hem zelf wel kunnen analyseren.


Weinig mensen in het westen van uw wereld zullen dromen over een voedseltekort. Maar wanneer u in een oorlogssituatie komt zoals veel landen op uw wereld, waarin volkeren op de vlucht moeten, dan is er honger. En dan kan die honger inderdaad terugkeren in een droombeleving, zelfs lange tijd nadat er weer voldoende voedsel is. Omdat het nog niet verwerkt is.

De angst geen voedsel te hebben, het trauma geen voedsel te hebben, blijft nadat het voedsel er weer is nog bestaan. Dus blijft het in de droomverwerking terugkomen. Tot, totdat die mens geaccepteerd heeft dat het een tijdelijke fase was die voltooid verleden tijd is, en die op dit moment geen invloed meer heeft. En die naar alle waarschijnlijkheid en meer dan dat niet meer terug zal komen. Toch blijven ze dikwijls nog lang dromen over ‘dát wat niet meer bestaat ‘!


Zoals mensen vaak maandenlang na de dood van hun partner, van hun geliefde of hun kind nog over die partner, hun geliefde of dat kind dromen. De vader is de wens van de gedachte en men zegt dan: “Het kind verschijnt in mijn dromen, het is een materialisatie, het kind zoekt mij op, die partner zoekt mij op.”


Maar vaak is dat niet zo, omdat die partner eerst in de astrale wereld tot rust moet komen. Omdat die partner misschien in een verschijning heel even, vlak na, maar daarna niet meer, afscheid genomen heeft. En dan in het licht is binnengetreden. Of het leven heeft moeten accepteren en verwerken.

Dan is er geen mogelijkheid tot een contact. Ook niet wanneer er een emotie is dienaangaande. Vanuit u naar de ander, vanuit de ander naar u. Want emoties blokkeren het contact tussen de astrale wereld en de Aarde, de Aarde en de astrale wereld.


Wat wel gebeurt is dat u er over gaat dromen. En dat is logisch, want er zijn dingen niet af, er zijn dingen niet ingevuld, er zijn dingen niet klaar. Dat kun je na een echtscheiding hebben. Dat kun je na een plotselinge dood hebben. Dat kun je in diverse situaties hebben waarin dingen niet af zijn.


En dan wil je het eind er aan vastmaken. Maar dat kun je niet, dat kun je niet meer. Dan ga je het in je droom doen.

Maar dat is eigenlijk niets anders dan het verwerken. Het verwerken, het ontladen van de spanning die het verlies teweeg brengt.  Dan kan zo’n droombeleving een troost zijn voor mensen. Ik zeg “dan kán”, dan kán zo’n droombeleving een troost zijn voor mensen. Maar veelal wordt het “lijden” er nog door versterkt. Omdat mensen als ze wakker worden die figuur dan nog meer missen. Toch zal die droombeleving moeten worden gerealiseerd om er doorheen te komen en om de spanning af te voeren.

Er zijn mensen die dromen met een vliegtuig of met een schip een hele verre reis te maken. Past u op. Een vliegtuig is een snel vervoermiddel. Een boot is een traag vervoermiddel. Een hele reis om de wereld kan met een vliegtuig in twee dagen gebeurd zijn. Een reis om de wereld kan met een boot wel 60 dagen duren of langer. Met andere bewoordingen, het reizen wat u in de droom doet en de snelheid die daar iets in te vertellen heeft wordt vaak teruggekoppeld naar het vervoermiddel wat u gebruikt.


Met andere bewoordingen, als u droomt verre reizen te maken dan gaat het er niet om waar u naar toe gaat, maar dan gaat het er vaak om welk vervoermiddel gebruikt u. Gebruikt u een snel vervoermiddel dan betekent dat, dat u gemakkelijk kunt loslaten en over hele grote afstand in denken kunt gaan. En de boot vertelt u dat u moeizaam losweekt uit het oude en van veraf al kijkt naar de nieuwe kust en er langzaam naartoe groeit. Of dat u zegt, op dit moment kan ik een punt achter dingen zetten en ik kan in een nieuwe fase beginnen en ik vlieg naar de nieuwe wereld met een grote snelheid. Dat betekent snelheid in verandering. Een boot is traag in verandering.


Ik wil dit niet koppelen aan schuld. Maar stelt u zich voor dat u zou dromen dat u een andere maatschappelijke positie krijgt. En misschien wilt u dat ook wel. En u zou dromen dat u vanuit uw land naar Australië zou gaan, met een vliegtuig. Of, u zou dromen dat u een andere maatschappelijke positie krijgt in Australië en dat u er met de boot naartoe gaat.

Wat zegt die droom u dan. Die droom zegt misschien niet dat u een maatschappelijke positie in Australië krijgt, want dat is niet belangrijk. (Dat is slechts de grote verandering) Belangrijk is het vervoermiddel, de snelheid. De snelheid waarmee u die maatschappelijke positie krijgt. Krijgt u hem al binnen enkele dagen, weken, maanden? En kunt u het oude gemakkelijk loslaten?  En kunt u naar kennis en kunde eigenlijk ál in het nieuwe bezig zijn terwijl u het oude nog niet eens hebt losgelaten.

Of, zal het allemaal zijn tijd nodig hebben. Moet u er aan wennen dat u het oude niet meer heeft. Behoort u tot de mensen die naar het nieuwe toe moeten groeien en die een jaar nodig hebben om het oude los te laten, en die nog een jaar nodig hebben om in de nieuwe maatschappelijke positie te gewennen. Dat kunt u uit die droom halen.

Maar nogmaals - en vergeeft u mij - daar zult u een stukje bewustzijn en een stukje doorzicht voor nodig hebben.

Zo zal de droom niet uw leven mogen beïnvloeden. Maar zo zal de droom u gegevens moeten verstrekken. Met die gegevens kunt u aan de slag. De gegevens van de droom kunt u meenemen in uw meditatie.  Daar moet u kracht aan toevoegen. En gedachten zijn krachten. Dat betekent weer: “dít is wat ik wil.” En niet: “nou ja maar, en misschien, en als ik het nou verkeerd doe wat dan.”


Want dan wilt u het niet echt, dan twijfelt u. En als u twijfelt kunt u het maar beter laten. Dan is de oude situatie stabiel en dus een veiligheid die geen problemen oplevert.


Meer vrouwen dan mannen voelen zich onbegrepen. Onbegrepen door hun partner, onbegrepen door hun ouders of onbegrepen door het leven. Met als bijna logisch gevolg: Onbegrepen in bijna elke maatschappelijke positie, in elk geestelijk verbond wat ze sluiten, en wat dies meer zij. Toch vinden diezelfde mensen het vreemd dat ze meer dan eens dromen dat ze al of niet met een speelbeest in een hoek zitten en vaak in die droom niet ouder zijn dan een jaar of zes, zeven, acht.


De eerste jaren tot aan een jaar of zes vormt het kind zijn zelfbeeld want dat moet rond het achtste jaar zijn ingevuld. Als de ouders, de opvoeders of wat dan ook dat zelfbeeld niet sterk onderbouwd hebben dan zal dat kind zich niet geaccepteerd voelen door het leven en later problemen krijgen met zichzelf en anderen.

Op latere leeftijd zullen die mensen een behoorlijke of zelfs hoge maatschappelijke positie kunnen aannemen. Want, om te overleven in de woestijn van onbegrepen gevoelens kunnen ze alleen overleven door studie na studie na studie te doen en met kop en schouders boven anderen uit te steken. Want in gevoel en menselijke waarden zullen ze dat nooit kunnen!

Ze zullen hun studie gebruiken om macht en politieke heerschappij, of tenminste een gerespecteerd zelfbeeld naar zich toe te trekken.


Maar diezelfde mensen dromen één- tweemaal per week een leven lang dat ze als een kind van zes met een speelbeest in een hoek zitten, de duim in de mond. Of dat ze gestraft zijn en voor straf in de hoek moeten staan.


Diezelfde mensen maken waarschijnlijk weinig fouten, noch geestelijk noch stoffelijk. Maar ze hebben het gevoel dat als er een ongeluk gebeurt vóór hun huis, dat het aan hún indirecte aanwezigheid te  wijten valt. Ze hebben het gevoel dat als ze in de buurt bij andere mensen zijn, dat andere mensen ziek of ongelukkig worden. Ze hebben het gevoel dat ze minderwaardig zijn, dat alles wat fout gaat aan hen te wijten is.

En ze kunnen zelfs uiteindelijk te maken krijgen met een meervoudige persoonlijkheidsstructuur.­ En geen psychiater, geen psycholoog, en weinig van de weinige zielkundigen - echte zielkundigen - zijn in staat dit probleem in een korte tijd te keren.


Het zelfbeeld van mensen is belangrijk voor hun leven. Het wordt bepaald in de eerste levensjaren en wel grotendeels door de opvoeding en wordt later overgenomen door mede-scholieren en de maatschappij.


Datzelfde ziet u wanneer iemand ontslagen wordt. Buiten zijn of haar schuld ontslagen wordt omdat het bedrijf ophoudt te bestaan of gaat saneren. Men is dan nog relatief jong en men heeft dan geen werk meer. Men voelt zich onwaardig. En datzelfde patroon in die droom­beleving kan, of zal zelfs in vele gevallen, naar buiten komen. Het zal naar buiten komen vanuit een gevoel “ik ben onwaardig”.

Zoals men dat vroeger in de kerk zei: “Ik ben onwaardig dat Ge komt in mijn hart. Ik ben onwaardig dat ik voor Uw aangezicht verschijn want ..” En dan komt er een verhaal. Maar het verhaal is niet anders dan een aangepraat schuldgevoel. Het is vaak onbedoeld en zonder schuld, aan het kind overgedragen in de eerste jaren. Omdat de ouders zelf niet begrepen hoe met zichzelf en met het leven om te gaan.


Wat overblijft is de ontsnappingsclausule. De niet verwerkte spanning, de niet verwerkte minderwaardigheidsgevoelens, de niet verwerkte gevoelservaringen leiden ertoe dat het kind zichzelf in een droombeleving in een positie plaatst, in een hoek, ineengedoken, waarin het gestraft wordt door anderen.

Als een ontsnappingsclausule. Want dan kan het kind in uzelf op dat moment zeggen: “Ik ben niet schuldig aan mijn fouten, men heeft mij gestraft, men heeft mij bevolen in de hoek plaats te nemen. Men heeft mij dingen laten doen.”

En diezelfde mensen, als ze ooit in spirituele kringen komen, krijgen dan te maken met stemmen die men hoort. Stemmen die opdrachten geven om verkeerde dingen te doen, zelfs stemmen om andere mensen te doden.


Uiteindelijk is het zelfbeeld het beeld waaruit men moet kunnen ontsnappen, men moet naar buiten kunnen treden. Ik sprak eerder over een deur. U moet die deur door kunnen gaan. Als u die deur niet kunt openen, kunt u nooit de toekomst binnen stappen.

Want uw eigen huis kent u, alles wat er in staat kent u. Zelfs met uw ogen dicht, als een blinde, zou u door uw huis kunnen lopen. U hebt er immers zelf alles neergezet. U hebt er alles in opgeborgen. U houdt er een leven lang alles in vast. En met gesloten ogen kunt u tussen stoelen, om tafels heen, tussen het dressoir en de deur uw weg vinden naar de keuken of  omgekeerd.

Maar zo is het ook met uzelf. U hebt leren omgaan met uzelf. U hebt leren omgaan met uw tekortkomingen en uw al of niet aangeprate gebreken. U kunt er met uw ogen dicht zonder problemen doorheen wandelen, alsof u op klaarlichte dag langs het strand wandelt. Maar u vergeet dat u bezig bent in uzelf te wandelen. Want immers, om door uw huis te lopen met gesloten ogen moet u teruggaan in uw uw eigen herinnering: Waar staat wat. Waar kan ik mij aan stoten of pijn aan doen.

Maar dat “aan stoten of pijn aan doen” in geestelijke zin bepaalt dat u in een situatie komt waarin u zegt: “Ik wil mij niet pijnigen, ik wil mij niet kastijden, ik ben niet masochistisch.” Zoals men dat van Christus Jezus denkt. “Ik ben niet .. en men zal mij geen pijn meer doen, men zal mij niet meer kruisigen, men zal mij niet meer geselen, men zal mij niet meer...“


En dan kunt u heel goed met het leven omgaan. En dan kunt u door te leren en te leren een goede maatschappelijke positie krijgen. En wat u uitstraalt trekt u aan, en u krijgt een partner die u hoogacht om uw maatschappelijke positie maar die nooit vraagt om te voelen.

En dan gaat u naar bed en dan droomt u uw verschrikkelijke droom. Want die droom voelt eenzaam. Die droom voelt niet alleen eenzaam maar ook gevaarlijk, u zit in een hoek waar u niet uit kunt komen. U mag niet opstaan, u mag niet uw blik naar boven richten u moet uw blik naar beneden houden. U houdt uw speelbeest stevig vast en er wordt voor u gedacht. U antwoordt alleen met twee woorden als u iets gevraagd wordt.


Dat mijn lieve vrienden is het beeld wat veel men­sen in hun onderbewustzijn meedragen. Waarover ze niet praten. Totdat ze de droom begrijpen en zo uiteindelijk zichzelf begrijpen. Tot ze via gedachten-kracht - en gedachten zijn krachten - terug kunnen gaan naar het begin: Wie ben ik?.. Wat vind ik zelf van het leven? Ben ik net als die boom in dat bos één boom, met takken en bladeren, met gevoelens en emoties, met voorkeuren en afkeuren?  Ben ik als die enkele boom in het bos onderdeel van het grote geheel, de maatschappij en dat hele bos met al die bomen.

En kan het zijn dat als één van die bomen ziek wordt, een andere boom dan ik, ik uiteindelijk ook ziek zal worden? Want we zitten aan elkaar vast, we behoren tot dezelfde soort, tot hetzelfde ras. Is het zo met mensen, dat als één mens angst heeft, gefaald heeft, fouten gemaakt heeft, hij in staat is die angst of dat falen op anderen over te dragen langs telepathische weg? En laten die anderen zich dit aanleunen, of zijn ze in staat hun eigen levenssap, hun eigen levensenergie naar buiten te gooien? En wat ze uitstralen zullen zij ontvangen.


Er zijn mensen op uw wereld, die hebben dit proces jarenlang met zich meegedragen. Het zijn er geen tien, geen honderd, geen duizend, het zijn er duizenden en nog eens duizenden die diezelfde droom dromen als dat kind, dat kind in zichzelf dat nooit volwassen mocht worden. Omdat het toch geen beslissingen kon nemen, omdat het het toch altijd fout deed, dat gestraft werd en in die hoek moest zitten. Datzelfde kind wat ...

Is dat zomaar een fantasie, is dat zomaar een droom. Nee, het is de droom van honderdduizenden mensen en nog eens honderdduizenden mensen op Aarde die ze meer dan één-, twee-, driemaal per week dromen. Als de enigste overlevingskans, als een overlevingsmechanisme om niet krankzinnig te worden, om geen suïcide te plegen, om uiteindelijk uit hun patroon te komen.


En dan is die droom niets anders dan een ontlading. Alles is in beweging. Maar bij sommige mensen is er bijna niets meer in beweging. En men zegt dan in spirituele kringen: de kundalini-energie is geblokkeerd. Dat is waar. Maar het is de derde stap in het verhaal.


Ik heb getracht in de ruimte die ik kreeg iets over uw dromen en uw gedachtenkracht aan u over te dragen. Zie het als een handleiding. Al het andere moet u immers zélf doen. En zorg dat u daar niet te laat mee komt.© COPYRIGHT  www.lichtsferen.com