GELUID EN UW ZIEL

BROEDER ATLAS

 

Het kleurenspectrum kent zeven hoofdkleuren. In uw astraal lichaam monden de zeven hoofdchakra’s uit. In de muziek bevinden zich zeven muzieknoten. In de astrale wereld bevinden zich zeven sferen en een week heeft zeven dagen!


Het kan haast geen toeval zijn dat zoveel belangrijke aspecten die u in uw leven tegenkomt, met het getal zeven te maken hebben.


Op het moment van uw geboorte uit de buikholte van God kreeg uw ziel een zieletrilling mee. Die zieletrilling behoudt u in ál uw incarnaties en verandert nooit. Zij heeft dus niets te maken met uw geestelijke ontwikkeling of de mate van uw bewustzijn. Zo zijn er zielen die de trilling C in zich kennen en weer anderen hebben de trilling D, E, F, G, A of B, als zieletrilling.


Hoewel elke ziel in haar evolutie álle ervaringen zal doorlopen, zoals zij in God liggen opgeslagen, zal het in de praktijk wel zo zijn dat een ziel bepaalde talenten of gaven vaker zal gebruiken dan andere talenten. Wanneer u als ziel en als mens de bewuste opdracht vanuit de Godskracht hebt meegekregen om wat vaker dan de gemiddelde ziel met geestelijk werk bezig te zijn of om een speciale geestelijke gave te ontwikkelen, dan zult u behoren tot die zielen die als zieletrilling de toon C hebben meegekregen.


U hebt daar namelijk veel aarde en daadkracht bij nodig. De zieletrilling B is weliswaar de hoogste trilling en zal terug te vinden zijn bij heel gevoelige en diep spirituele mensen, maar mist de daadkracht om als afgezant van de Goden de geestelijke vervolging of andere tegendruk het hoofd te kunnen bieden.

Als basis van mijn lezing wil ik duidelijk stellen dat God elke ziel zo’n trilling heeft meegegeven en dat vanuit die gedachte de trilling C niet lager of hoger is dan de andere zieletrillingen. Zo’n zieletrilling kunt u vergelijken met een muzieknoot.


Wanneer twee of meer mensen bij elkaar komen en hun energieën delen of bundelen ontstaat er dus een klankkleur. In de overtreffende trap van het verhaal ontstaat er een orkest.

De uitspraak: “Waar er twee of meer in mijn naam te samen zijn...”, heeft dus ook te maken met twee of meer zieletrillingen.

Deze muzieknoten zijn weer gekoppeld aan uw chakra’s en uw chakra’s zijn dienaangaande gevoelig voor beïnvloeding door zo’n toon. Zo kan het gebeuren dat u bepaalde muziekstukken van een zelfde componist wél en andere weer niet mooi zult vinden. Dit is namelijk afhankelijk van de toonsoort waarin de compositie geschreven is.


Elke ziel heeft zo’n zieletrilling. Dat betekent dat die trilling door uw ziel gebruikt wordt bij het zoeken naar andere zielen of andere aardse contacten. U zendt die trilling enkele duizenden malen per seconden uit.

Dit doet u in de astrale wereld bij het zoeken naar andere zielen. Immers: wat u uitstraalt trekt u aan. Maar dit zelfde doet u ook bij het zoeken naar liefde of naar het zoeken naar een partner of...

De muziektoon C behoort bij uw basischakra. Het is dus een zeer geschikte toon om u terug te brengen in uw basis. Therapeuten zouden deze toon eigenlijk tijdens hun behandelingen moeten laten klinken. Maar ook voor hen die intensief met geestelijk werk bezig zijn kan het luisteren naar deze toon er voor zorgen dat zij hun “aarde” kunnen blijven vasthouden. En dit laatste is zeker bij hen noodzakelijk.


Uw voorhoofdchakra kan gevoed worden met de toon A. Wanneer u dit zou doen door een poosje naar deze toon te luisteren kan het gevoel ontstaan dat uw voorhoofdchakra gaat jeuken. Dit jeuken komt doordat dit chakra zich opent op het geluid van de A toon.

Er ontstaat zo een begin van helderziendheid. Helderziendheid in ruimte en tijd en pas op de tweede plaats op astraal niveau. Helderziendheid in ruimte en tijd is echter voor u op Aarde noodzakelijk bij het nemen van beslissingen, het maken van de goede keuzen in het leven en wat dies meer zij. Ziel en lichaam zijn voor u als mens ónverbrekelijk verbonden met elkaar.


Kijkt u eens naar kinderen. Zij vragen dikwijls voor hun verjaardag, of op een ander moment, een muziekinstrument. De ouders zeggen dan vaak dat dat kind zijn of haar creativiteit naar buiten wil brengen. Misschien is dit gedeeltelijk waar. Maar de liefde voor dat instrument kent in de praktijk maar een kort leven. Wat veel vaker voorkomt is dat een kind het instrument gebruikt om zijn zieletrilling te ontdekken. Wanneer ze die eenmaal ontdekt hebben blijven ze het herhalen.


Bij natuurvolkeren komt u dit ook tegen. De herhaling van het ritme van de trommels. Het ogenschijnlijk monotoon gezang waarin mantra’s worden gebeden. Of denkt u maar aan de biecht. Tien maal het onze vader en vijf maal een weesgegroetje en uw zonden zijn u vergeven. Maar wat er werkelijk gebeurt, is dat u door het herhalen in een ritme terecht komt en het moet wel heel vreemd gaan wanneer u dan niet in uw eigen ritme, lees zieletrilling, terechtkomt!     


De invloed die muziek op uw ziel heeft gaat dieper dan u als mens ooit zult bevatten. Muziek kan uw ziel openen en uw ziel afsluiten. Maar wanneer uw ziel zich opent naar de muziek zoals een bloem zich opent naar het licht staat uw ziel wagenwijd open. U bent op zo’n moment ontvankelijk voor alle straling, trillingen en gedachtegolven die om u heen zweven. Daar is niets op tegen wanneer u bijvoorbeeld een concert bijwoont. Maar bent u ook bestand tegen de trillingen van ál die mensen? Zieke mensen, mensen met geestelijke problemen enz, enz?.


Gelukkig bevindt zich rond uw ziel een filter (aura) die als taak heeft er voor te zorgen dat slechts dát uw ziel binnenkomt wat haar welgevallig is en dat dát wat negatief op haar zou inwerken wordt teruggekaatst naar de bron. Die filter wordt gevoed door uw eigen ziel en uw geleidegeest.

Toch kan muziek ontroeren of u zelfs laten huilen van geluk. Weinig mensen zullen langdurig luisteren naar muziek die ze boos maakt of op een andere manier opwindt. Muziek in de ruimste zin van het woord heeft een diepe inwerking op uw ziel.


Miljoenen mensen op Aarde luisteren met hun ziel naar muziek die ze mooi vinden. Pas op de tweede plaats luisteren ze met hun oren of hersenen.

Is het dan zo vreemd dat - wanneer mensen met heel hun ziel naar muziek luisteren -  ál het andere geluid van de wereld ook door hun ziel wordt opgenomen.

Soms is zo’n geluid prettig en zal de ziel zelfs voeden of strelen.

Soms is zo’n geluid ónprettig en zal de ziel inkrimpen en zich afsluiten.

Dat deed mij besluiten om deze lezing dan ook niet de titel:

”Muziek en uw ziel, maar “Geluid en uw ziel”, mee te geven.


In de astrale wereld bevinden zich ruimtes die u het beste zou kunnen omschrijven als een concertzaal vol bedden waar u met uw ogen dicht kunt genieten van muziek. Elke ziel die de Aarde verlaat en in de astrale wereld aankomt zal ten ruste worden gelegd in deze ruimte.

Uw geleidegeest zorgt er voor dat u precies die muziek zult horen die bij uw ziel past. Of liever gezegd muziek die gecomponeerd is in uw eigen zieletrilling.

Maar ook vóór een ziel aan een nieuwe incarnatie begint zal zij zich naar deze ruimte begeven.

Daar luistert zij naar haar eigen zieletrilling en neemt dan beslissingen voor de toekomst. Niet veel mensen zullen hier naar toe komen gedurende hun nachtelijke uittreding. Niet omdat ze dat als ziel niet graag zouden willen maar omdat het de terugkeer naar hun stoffellijk lichaam afremt of zelfs zou kunnen voorkomen. En dat dan weer met alle gevolgen van dien.

Een prettige ervaring is niet altijd een goede ervaring.


Denkt u nu eens aan de momenten in uw leven waarin muziek een belangrijke rol speelde:

Een huwelijk van uzelf of een geliefde.

Een ter-aarde bestelling.

Een andere emotionele gebeurtenis.

Of zomaar een romantisch moment in uw leven.


De muziek maakte iets los en u begon te huilen. Wanneer u jaren later diezelfde muziek weer hoort zult u er emotioneel op reageren. Een gevoel van diep geluk of juist een gevoel van boosheid komt dan over u. Dat laatste overkomt u wanneer u denkt dat die muziek té diep bij u binnen zal komen en zo de snaren van uw ziel zou kunnen beschadigen. Het heeft dus niets met echte boosheid te maken, maar is meer een bescherming tegen (ziele-)“pijn”.


Ook zijn er mensen die de muziek gebruiken om hun eenzaamheid te verdrijven. Ze vullen hun huiskamer met muziek als ondersteuning van hun leven. Dit is niet beter of slechter dan zachte en lieflijke meditatiemuziek te gebruiken als ondersteuning van een meditatie. De muziek heeft in beide gevallen tot functie om u terug te brengen bij uzelf en de ballast van de buitenwereld buiten u te houden.


Bij een GEBED of een MEDITATIE, mits goed uitgevoerd, stoot u krachtig uw zieletrilling naar buiten. Gedachten zijn krachten. Of beter gezegd: uw gedachten worden krachten wanneer u er bewust en liefst vanuit de diepste diepte van uw ziel mee gaat werken. Zo kunt u iets wat niet tastbaar is tot een tastbare vorm omvormen (materialiseren).

Zo ontleent de invulling van uw gebed en het al dan niet uitkomen van uw vraag in dat gebed, haar kracht aan de mate waarin u uw zieletrilling naar buiten brengt.

Muziek heeft geen woorden nodig en is niet aan taal gebonden. En juist daardoor kan muziek zo intens diep in uw ziel doord­ringen.


Zoals u uit eerdere informatie over chakra’s kunt weten reageren deze energiepunten op KLEUR. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid onze chakra's te beïnvloeden met GELUID.

Uitgaande van deze informatie wil ik u een paar mogelijkheden aanbieden om naar eigen interesse en inzicht mee te werken.

In principe kunt u van alle klanken gebruik maken om een dimensie aan uw eigen leven dan wel aan een therapeutische behandeling toe te voegen.

U dient echter wel te weten wat past bij die andere mens in combinatie met een bepaalde chakra­behandeling. Hiervoor is geen echte muziekstudie noodzakelijk; enige ervaring in het luisteren en voelen van (muziek) klanken is voldoende.


INSTRUMENTEN: H A R P

In eerste instantie kan harpmuziek gebruikt worden bij ziele-pijn. Het werkt letterlijk en figuurlijk als een helende balsem.

Ook in de astrale wereld wordt genezende harpmuziek gebruikt om zielen tot rust te brengen, te reinigen en balsemen.

Elke meridiaan in uw lichaam en bijna elk chakra is gevoelig voor harpmuziek.

Deze klanken werken diep in op het gehele fysieke lichaam en op alle astrale voer­tuigen.

Uw AURA en BEWUSTZIJN worden ermee gevuld.

Nadat de klanken van de harp het gehele bewustzijn gevuld hebben zal er een verzadiging optreden van POSI­TIVITEIT. Negativiteit zal moeten wijken.

Eventueel kan men voor een reinigende werking de volgende snaarinstrumenten gebruiken (wanneer men om wat voor reden ook NIET met een harp wil of kan werken):


- gitaar

- mandoline

- klavecimbel

- concertvleugel en/of andere1. BASISCHAKRA ( =C )


Wanneer er een blokkade in dat onderste chakra zit, kan men b.v. eerst ontspannen met harpmuziek en daarna koperen BLAASINSTRUMENTEN, zoals: hoorn, bazuin of trompet laten horen.

Deze blaasinstrumenten werken bijzonder sterk op het basischakra.

Het basischakra heeft een chronische behoefte aan het geluid van blaasin­strumenten en zal door het luisteren ernaar dit chakra 'schoon­blazen' en opnieuw voeden ('aarden').


Hoewel C bij het basischakra behoort is het zo, dat de toonzetting bij blaas­instrumenten in het algemeen vanaf toonsoort E te vinden en te bespelen is.

Een lagere toonsoort is voor bijvoorbeeld een trompettist niet te bespelen. Daar zou hij te weinig adem voor hebben.


Daarbij is het zo, dat de onderste drie chakra's (basis, milt en zonnevlecht) in eerste instantie primair reageren op het INSTRUMENT. Dan komt er een tijd niets... En daarna pas geldt de invloed van de TOONSOORT.


Naarmate u hoger komt bij de chakra's wordt het instrument in dit verband minder belangrijk en gaat de toonsoort waarin de muziek staat overheersen!

Bij het HARTCHAKRA liggen instrument en toonsoort ongeveer gelijk wat betreft hun invloed.


Bij de bovenste drie chakra's (keel, voorhoofd en kruin) is het omgekeerde het geval: De TOONSOORT komt hier op de eerste plaats en het INSTRUMENT pas later.

Daarbij is dit hartchakra erg gevoelig voor uw eigen levensinstelling.

Wanneer iemand langdurig de stelling oppert dat het de ander niet aangaat wie of wat hij is en daarbij, of los ervan een totaal ander beeld geeft van zichzelf dan de werkelijkheid is, vraagt deze mens om een hartinfarct. Wat er namelijk gebeurt is het volgende:

Wat u uitstraalt trekt u aan en dus worden de verkeerde gedachten uiteindelijk weer door dit hartchakra ontvangen. Dit kost enorm veel geestelijke energie.


Nu hebben de meeste spirituele mensen daar wel genoeg van. Maar stoffelijk ingestelde mensen hebben daar minder van te besteden. Met als gevolg dat de verkeerd uitgezonden gedachte terugkeert tot de bron en daar alle energie uit het hartchakra consumeert.

Dit kan maanden goed gaan. Totdat daar àlle energie is uitgeput. Dan is de filter voor het hart weg en zal de negatieve gedachte rechtstreeks op het hart inwerken met alle gevolgen van dien!


Dus hoe oprechter het beeld is dat u van uzelf naar buiten brengt, hoe sterker uw hartchakra zal worden.2. MILTCHAKRA ( =D )


Dit chakra reageert hoofdzakelijk op BOVENTONEN, zoals: stem, harp, gitaar, mandoline of klankscha­len.

Hierbij gaat het NIET om het muziekinstrument als zodanig, maar om de boven­tonen zelf, waarbij een soort 'rollend' effect ontstaat. Dit hangt weer af van de kunde van het bespelen van het instrument. Bij een juist effect is er een warme klank te horen.


Een goed bruikbaar instrument, naast behandeling van dit chakra, is het luisteren naar het zingen van boventonen, waarbij de STEM het instrument is. Bij het moeilijk tot daden komen bijvoorbeeld kan door het regelmatig laten horen van deze boventonen, vastgehouden energie losgetrild worden.

Een stuk gezonde creativiteit zal opnieuw proberen een weg te vinden. Dit kan een stuk weggedrukte seksualiteit zijn, maar kan ook te maken hebben met het durven nemen van beslissingen in het leven.


3. ZONNEVLECHT ( =E )


De zonnevlecht is vooral gevoelig voor KLASSIEKE PIANOMUZIEK, zoals bijv. de pianorecitals van Liszt of Chopin.

Het maakt in principe niet uit in welke toonsoort of compositie ze geschreven zijn. Klavecimbelmuziek heeft precies dezelfde inwerking op dit chakra als pianomuziek.

Wanneer u de zonnevlecht wilt gaan openen, ontspannen, blokkades opheffen e.d. kunt u alles wat in de toonsoort E geschreven is hanteren om de klanken (op dit chakra) nog eens een dimensie dieper te laten inwerken.

In dit derde hoofdchakra zit bij veel mensen hun bezieling. Ook is het dikwijls zo dat IN dit chakra uw ziel woont, leeft en werkt!

Bij solo-stukken waarin de componist een stuk eigen bezieling heeft gelegd kunt u - door u op deze klanken te laten meevoeren - vanuit uw ziel voelen in astrale dimensies.

Gevoelservaringen van de ziel worden hier omgezet in stoffelijke impulsen van geluk.


4. HARTCHAKRA ( =F )


Er zijn verschillende soorten VIOOLMUZIEK: Klassiek, Jazz, Hongaars / Russisch / Roemeens.

Het hartchakra reageert bewust, onmiddellijk en intens op vioolklanken van HONGAARS / RUSSISCHE muziek.

Wanneer u met wat LAGE KLANKEN werkt (zoals bij Hong./Russ./Roem. muziek vaak het geval is), zal dat hartchakra zich volledig overgeven. Het wil als het ware EENZIJN met de muziek!


U DIENT ECHTER TE WETEN DAT BIJ HEEL HOGE TONEN DATZELFDE HARTCHAKRA SOMS VERKRAMPT EN ZICH ZAL AFSLUITEN VOOR ELKE TRILLING.

En een té lang afgesloten hartchakra veroorzaakt weer veel emoties.

Dit kan lang duren, tot enkele dagen zelfs, voor het zich weer opent. Het hartchakra is ook niet of nauwelijks bestand tegen mensen met een hoge stem. Wanneer u een hekel hebt aan mensen met een heel hoge stem is het uw hartchakra wat daartegen reageert. Niet uw ziel of persoonlijkheid.

U kunt hier rekening mee houden bij het genezen van mensen of het luisteren naar muziek.

En herinner u hier ook wat ik reeds eerder vertelde over een goed of verkeerd zelfbeeld.


5. KEELCHAKRA ( =G )


Het keelchakra heeft niet of nauwelijks een voorkeur voor bepaalde instrumenten. Het luistert het liefst naar een heel concert, waarin VEEL INSTRUMENTEN elkaar afwisselen, aanvullen en elkaar ondersteu­nen.

PIANOCONCERTEN hebben dan toch de voorkeur in vergelijking met vioolconcer­ten. Dat ligt niet zo vast omlijnd.

Als er maar een bepaalde verbinding van een aantal instrumenten in terug te vinden is. Dit keelchakra is echter de voedingsbron voor ál uw astrale voertuigen.

En waarschijnlijk is het daardoor dat dit chakra geen voorkeur kent voor geluid. Het voeden van al die voertuigen in uw aura gebeurt in de praktijk met de invloed van kleur. En dan is de kleur blauw van dit chakra veel belangrijker dan het geluid. Maar toch!


6. VOORHOOFDCHAKRA ( =A )


Dat derde oog of voorhoofdchakra houdt per definitie NIET van geluid, maar van STILTE EN HARMONIE.

Wanneer u dit chakra echt een plezier wilt doen, dan dient u dit in stilte te reinigen d.m.v. een korte meditatie. Die diepvoelende stilte maakt dit chakra helemaal open. Zelfs het horen van de eigen toon (A) kan onder bepaalde omstandigheden al teveel zijn.


KERKORGEL:

Wanneer u toch met muziek op het voorhoofdchakra wilt werken is het kerkorgel het enige instrument wat er zeer diep in kan doordringen.

U hoeft het niet eens een mooi instrument te vinden om dit chakra te openen. Wanneer u dicht bij dit instrument staat, er zeer goed geconcentreerd naar luistert en uzelf overgeeft, zal dit chakra uren tot dagen open blijven.

(Zonder dat u de gave van helderziend- of helderhorendheid hoeft te hebben.)


Wanneer u deze orgelklanken over u heen laat komen SLUITEN ALLE ANDERE CHAKRA'S ZICH. Geen enkel ander chakra vindt kerkorgelmuziek echt mooi !


Als een helderziende kijkt naar iemand die regelmatig op zo'n kerkorgel speelt, kunnen zij bij zo'n organist zien dat deze een zeer wijd openstaand voorhoofdchakra heeft. (Zond­er dat zo'n organist helderziend hoeft te zijn, want dat hoeft niet in het karma te passen.)

Deze mensen hebben een diep gevoel in dat waarmee zij bezig zijn, de muziek. Het is een absoluut één-worden tussen de organist en het instrument.

Wanneer u een bepaalde gave hebt, al of niet aan dit chakra eigen, zou u de ontwikkeling van die gave kunnen bevorderen door om te gaan met orgelklanken.

(Zonder de aanwezigheid van bijgeluid of menselijke stem)


Luister naar orgelmuziek of ga eens naar een kerk wanneer de organist het orgel bespeeld. Draai vervolgens met uw rechterhand kleine cirkels over uw voorhoofdchakra en probeer de muziek als een waterval over u heen te laten lopen.

Na enige tijd zult u bemerken dat uw lichaam op de grondtonen zal gaan reageren. Probeer nu I N de klanken te komen en laat u meevoeren. Uw derde oog zal zo zijn werk moeten gaan doen.

De absolute stilte is voor dit chakra een zalving. Maar wanneer het éénmaal moet gaan werken is het niet meer te stuiten. Alles waar dit chakra voor staat komt dan naar buiten toe.


7. KRUINCHAKRA ( =B )


Het kruinchakra kunt u vergelijken met het BASISCHAKRA. Het reageert op dezelfde instrumenten, het werkt op dezelfde tonen wanneer u met koperen blaasinstrumenten werkt.

Wanneer u het kruinchakra een extra dimensie wilt geven, kunt u alles wat in de toonsoort B geschreven is gebruiken om dit chakra te openen. Dit is tenslotte het chakra van de GODEN.

U kunt om naar deze klanken te luisteren, misschien een luidspreker achter uw hoofd plaatsen. Het geluid dient als het ware in het gehele kruinchakra te worden ingestraald.


Het geluid zal op deze wijze bij uzelf of bij uw patiënt van achteren naar binnen toe komen, zodat het kruinchakra wat op het achterhoofd ligt zich helemaal naar achteren moet richten. (Als een bloem opengaan)

Het is dit hoogste chakra wat ervoor zorgt - wanneer u het op deze manier voor elkaar krijgt - dat alle andere chakra's vanzelf meegaan en zich openen. Die chakra's zitten allen aan dezelfde kundalini vast.

Dit kruinchakra zorgt ervoor dat al die chakra's zich prettig voelen en dat die klanken van trompetten of bazuinen heel diep op het onderbewustzijn inwerken. Het heeft een diep-harmoniserende werking, mits de voorbereiding goed is. Dat wil zeggen dat er geen grote blokkades meer in dat basischakra, uit het verleden aanwezig zijn.


Het hoogst en het laagst - gelegen chakra komen als een gesloten cirkel bij elkaar. Alsof de alfa en de omega in elkaar opgaan. Dan is het niet meer zo vreemd dat beide zenuwpunten veel met elkaar gemeen hebben.


Wanneer u voor bepaalde muziekinstrumenten zoals genoemd, een uitgesproken voorkeur hebt, kunt u nagaan welk chakra zich bij uzelf ver of helemaal geopend heeft.

Dat wil niet zeggen dat u dan geen andere instrumenten moet beluisteren. INTEGENDEEL... misschien zelfs juist wel, omdat u zich anders beperkt en maar EEN chakra opent of ontwikkelt.


Misschien ten overvloede volgt hier nog eens de belangrijkste informatie: Zoals we ZEVEN sferen kennen en ZEVEN hoofdchakra's hebben, met de daarbij behorende kleuren, komen we ook in de muziek dat getal ZEVEN tegen. Dit zijn de ZEVEN belangrijke muzieknoten op de toonladder.


-C- werkt in op het BASISCHAKRA en wekt ROOD op.

-D- werkt in op het MILTCHAKRA en wekt ORANJE op.

-E- werkt in op de ZONNEVLECHT en wekt GEEL op.

-F- werkt in op het HARTCHAKRA en wekt GROEN op.

-G-werkt in op het KEELCHAKRA en wekt BLAUW op.

-A- werkt in op het VOORHOOFDCHAKRA en wekt INDIGO op.

-B- werkt in op het KRUINCHAKRA en wekt VIOLET op.


De diverse trillingen en frequenties van geluid brengen een TRILLING teweeg in uw lichaam.

In uw astraal en in uw stoffellijk lichaam.


Wanneer men op de KLEUR van een chakra mediteert kan men de meditatie versterken door de muzieknoten te neuriën welke bij de respectievelijke kleuren horen.

Als therapeut kunt u van deze kennis gebruik maken, naar uw patiënten toe, door tijdens het instralen van één of meerdere chakra's de bijbehorende muzieknoot te laten horen. Maar ook voor u zelf is het zinvol om eens gebruik te maken van geluid op een of meer van uw chakra’s.


Iedere ziel die geboren wordt krijgt op het moment van de ziele-geboorte een eigen zieletrilling van God.

Deze zieletrilling blijft bij die ziel gedurende al haar incarnaties en kent een geluidsfrequentie. Wel is het zo dat door het in contact komen met anderen, kleine variaties in bepaalde levens mogelijk zijn. Maar uiteindelijk zult u altijd terugkeren tot deze grondtoon die u van God meekreeg.

Deze trillingen zijn onder te verdelen in ZEVEN groepen. (lees: muzieknoten)

Stelt u zich nu eens voor dat u uw eigen zieletrilling te weten wilt komen en u vindt één enkele toon wel erg kaal, handel dan als volgt:


Zoek muziek die u prettiger vindt dan alle andere muziek. Het maakt hierbij niet uit of dit klassieke of moderne muziek is. Ga zitten of liggen en luister zo'n 4 à 5 maal naar deze muziek. Het mooiste zou in dit geval zijn dit luisteren een aantal dagen op verschillende tijdstippen te doen.

Zo selecteert u uw gemoedsstemming uit! Probeer tijdens het luisteren erachter te komen WELK CHAKRA het diepst voelt dan wel het sterkst trilt.


Wanneer u denkt het diepstvoelend chakra gevonden te hebben probeer er dan achter te komen in welke toonsoort dit muziekstuk geschreven is.

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal die toonsoort overeenkomen met het diepstvoe­lend chakra. Als dit bijv. -E- is betreft dit uw zonnevlecht. Indien dit op u toepasbaar is, dan is -E- uw zieletrilling!


Om vergissing te voorkomen wil ik hierbij vermelden dat wanneer bijv. -G- uw zieletrilling is dit NIET betekent dat u tot de 5e sfeer behoort. De functie van deze kennis is WEL dat u met deze trilling via het desbetreffende chakra een evenwicht tussen ziel en lichaam kunt bereiken.  Uw zieletrilling vertelt u dus in welke toegangspoort uw grootste krachten liggen opgeslagen. Maar ook via welk chakra u zich het gemakkelijkste kunt openen.


Muziek die bij uw ziel past heeft de werking uw stoffelijk denken weg te drukken en uw geestelijk voelen naar de oppervlakte te halen.

Daarnaast zult u bemerken dat uw ziel naar buiten komt en zo nieuwe geestelijke waarden uw leven binnen brengt.


Algemeen kunt u stellen dat mensen met een -C- trilling een sterkere drang tot zelfbehoud en stoffelijke levensinvulling hebben dan mensen met een -F- trilling. Dit echter kan ook eigen zijn aan een oude ziel die aan het laatste leven toe is.

Andersom is het zo dat u iemand met b.v. een -B- trilling soms zult moeten terugbrengen in zijn basis omdat hij té geestelijk is en daardoor een groot tekort aan “aarde” heeft.


Toch is de voornoemde -C- trilling een oertrilling of grond­toon

en is het dan zo vreemd, dat heel veel mensen die intensief geestelijk werk uitdragen en astrale of kosmische verbindingen aangaan, juist tot deze groep zielen behoren?

Zij hebben het tegengewicht van deze grondtoon nodig om juist heel ver in het geestelijke te kunnen buigen en ademen.


Elke ziel is een stukje God en werken met uw zieletrilling is dus werken met het energieveld van God. Wanneer u beseft wat dit betekent zult u tevens beseffen hoe belangrijk het is voor mensen op Aarde dat zij hun eigen zieletrilling kennen!


De titel van mijn lezing is “GELUID en uw ZIEL”. Geluid is natuurlijk niet hetzelfde als muziek. Veel mensen die spiritueel of heel sensitief zijn hebben een afkeer van harde geluiden. Sommige geluiden doen zo’n pijn dat men kan spreken over zielenpijn.


Toch is het ondenkbaar dat de ziel die u bent daar echt pijn van zou ondervinden. Het is uw gevoel, uw sensitiviteit en misschien zelfs een klein beetje emotie die bepaalde klanken onverdraaglijk voor u maken. Uw ziel als Goddelijk wezen is niet te beïnvloeden door stoffelijke zaken.

Toch is het begrijpelijk dat u als mens een weerstand opbouwt tegen harde geluiden of bepaalde tonen. Wanneer u tot de C toon behoort, zult u waarschijnlijk weerstand opbouwen tegen hoge tonen. En wanneer u tot de B toon behoort, is het te verwachten dat u weerstand opbouwt tegen juist lage tonen.

Geestelijk gesproken kan men dan zeggen dat de afstand tussen de ene (ziele-)trilling en de andere té groot is.

Het is immers ook niet mogelijk om de afstand tussen de éérste en de laatste sfeer te overbruggen. Uw ziel als Goddelijk wezen zal echter in de praktijk nooit diepgaand beïnvloed kunnen worden door menselijke of Aardse zaken.

Wel werkt uw ziel op Aarde haar Karma uit. Wat in dit geval kan betekenen dat u zult moeten leren om met die vreselijke geluiden of hàrde geluiden om te gaan.


Op astraal niveau zal uw ziel nooit hinder ondervinden van geluid of licht. Wel zult u in de astrale wereld te maken krijgen met “De hemelse harp”. Dit hemelse geluid dat u het beste kunt vergelijken met een Aardse harp is in staat, in haar spanwijdte en klankkleur over alle zieletrillingen heen te klinken.

Als een balsemend geluid kunt u zich daar in de astrale wereld in onderdompelen. Hoewel niet iedereen hiertoe in staat is komt het toch veelvuldig voor, dat zielen die op Aarde in een lichaam leven óók met deze hemelse harp in aanraking komen.

Dat gebeurt dan meestal via een uittreding. In dat geval betreft het veelal zielen die op Aarde te maken hebben met zielenpijn of ander geestelijk leed.


De nachtelijke onderdompeling in het geestelijk geluid van de hemelse harp geeft hen dan overdag zoveel kracht mee dat zij hun verdriet of werkelijke zielenpijn enige tijd de baas kunnen. Of misschien zelfs gaan begrijpen. In dit laatste geval kunnen zij er dan goed mee omgaan.


Echte helderzienden zien de kleuren in de aura van een mens veranderen wanneer die mens naar muziek luistert. Tijdelijke veranderingen in de aura houden namelijk op wanneer die aura te maken krijgt met muziek of geluid wat een positief karakter kent.

Stelt u zich nu eens voor dat de kleur van uw aura GOUDGEEL is. Dit zou betekenen dat uw ziel heel veel invloed op uw lichaam uitoefent en dat uw zonnevlecht uitermate goed werkt.

Maar door een brief of ander bericht kunt u even uit balans zijn. Misschien bent u even boos of opstandig. De kleur van uw aura verandert dan meer dan waarschijnlijk in ROOD.

Of zal zich vullen met rode schichten.

Toch zal die invloed, die niet uit uzelf afkomstig is maar van buitenaf komt, relatief kort duren.

Binnen twee tot drie uur zal uw aura weer haar normale vorm en haar normale kleur aannemen. Want dát hoort bij u. Niet het tijdelijk gebeuren van buitenaf!


Door naar muziek te luisteren die u prettig vindt (uw zieletrilling?) nivelleert uw aura zich en keert in haar oude positie terug. In dit geval herkrijgt zij weer haar eigen kleur GOUDGEEL. Met dit verschil dat uw aura nu geen twee of meer uren nodig heeft om zich te herstellen, maar binnen een hand vol minuten is teruggekeerd in haar uitgangspositie.


De invloed van muziek op uw ziel reikt dus verder dan alleen maar een bepaalde toon. Overspannen mensen zijn door het luisteren naar de juiste muziek dikwijls in korte tijd te ontspannen.


Geluid klinkt als de trommels in het oerwoud. Geluid klinkt als de mantra’s van de monniken. Geluid zijn de woorden van uw geliefde. Geluid kan ook een weggedrukte snik zijn. Geluid als een eerste en als laatste ademtocht van het leven. Geluid behoeft geen orkest en toch is geluid in staat uw ziel te voeden of ineen te laten schrompelen.


Veel mensen op Aarde zijn OVERGEVOELIG voor geluid. Deze mensen zijn dus niet overgevoelig voor muziek. Wanneer zij naar muziek luisteren zullen zij wel degelijk van die muziek genieten.

Alleen zullen zij dit op een iets andere manier doen. Zij zullen de luidsprekers wat zachter laten klinken of zij zullen pas dan naar hun geliefde muziek luisteren wanneer zij alleen zijn en niet door anderen uit hun eigen trilling gehaald kunnen worden.


Wanneer geluid zo’n sterke invloed op uw ziel kan uitoefenen als ik in mijn lezing aan u overdraag dan is het begrijpelijk dat geluid ook een diepe werking heeft naar uw gevoel.

Vanaf uw geboorte uit God bent u als ziel bezig te voelen. De ziel probeert aan God gelijk te worden.

Daarvoor zal zij álle ervaringen moeten opdoen zoals die in God liggen opgeslagen. Maar ook zal zij op Aarde beslissingen moeten nemen waarbij zij steeds weer zal proberen te VOELEN of zij het goed doet.

Gevoel en emotie wisselen elkaar dan dikwijls af. Het probleem ontstaat echter wanneer u zegt: “Ik voel” en daarbij de ziel die u bent bedoelt, terwijl het bijna altijd om een emotie gaat.


Toch zal de ziel die u bent zich gaande haar evolutie ontwikkelen. Ontwikkelen op het gebied van geestelijke zaken en wat dies meer zij. Maar ook op het gebied van gevoel. Naarmate uw ziel meer ervaringen opdoet zal zij die ervaringen gaan verdelen in bruikbare en niet bruikbare ervaringen. Goede en kwade ervaringen bestaan niet en zeker niet voor het stukje God wat u bent.

Bruikbare ervaringen zijn ervaringen die u toevoegt aan uzelf om daarmee uw evolutie snelheid te geven. Want snelheid is evolutie.

Niet bruikbare ervaringen zijn ervaringen die alleen en uitsluitend met de Aarde te maken hebben en dus niets toevoegen aan het Goddelijk plan.

U zou het ook anders kunnen zeggen: Al wat ge toevoegt aan God is een bruikbare ervaring en zal uw ziel verder op het geestelijk pad brengen.

Al wat ge afdoet aan God is een niet bruikbare ervaring en die kunt u dus maar liever snel vergeten. Of in het óngunstigste geval maar op Aarde achterlaten.


Mijn lieve vrienden op Aarde, de astrale wereld kent geen massa. Er bestaan geen lichamen en er bestaan geen woorden.

Maar er bestaat wel geluid. De een noemt dit de stilte van het geluid de ander noemt dit de astraal helende harp en weer een ander noemt dit astrale communicatie. Wat het werkelijk is kan ik u niet zeggen omdat er geen stoffelijke woorden voor zijn. Maar het heeft in ieder geval alles te maken met het geluid van uw ziel.


Stelt u zich nu eens voor dat u op Aarde met tienduizend mensen een lied zou zingen of een mantra zou zingen. Welk een machtig en massaal geluid zou dit voortbrengen. Maar stelt u zich ook eens voor dat al die miljoenen zielen in mijn wereld op hetzelfde moment zouden ademhalen. Ook dát zou een massaal geluid teweegbrengen. Zelfs energie kent een geluid wanneer energie zich voortplant. Dat betekent, dat ook de kracht van uw en onze gedachten een geluid voortbrengt.


Veel mensen op Aarde spreken er over dat gedachten krachten zijn. Maar hoeveel mensen beseffen dat die gedachtenkracht via geluid wordt voortgeplant en zo haar weg vindt naar het doel.

Het geluid in de astrale sferen is voor een groot deel afhankelijk van het bewustzijn van de aanwezigen. In de eerste sfeer kan dat het geluid van laarzen op straatstenen zijn. In een wat hogere sfeer zal het geluid als het gezang van engelen klinken en in nog hogere sferen waar men kan spreken van bewust-zijn en bewust-handelen zal het astrale geluid ‘klinken’ als de glimlach van een onschuldig kind.

Zo’n glimlach tilt het geluid van de ziel over alle problemen van de Aarde heen!


Hoe belangrijk geluid in uw leven is blijkt wel doordat het gebruik van uw stem en de toonhoogte waarop u uw stem gebruikt, bepalend kan zijn voor alles in uw leven. Immers bij een sollicitatie naar een maatschappelijke  positie maakt u gebruik van uw stem.

Maar ook in de liefde zijn vaak niet de woorden die u spreekt maar de manier waarop u uw stem gebruikt bepalend voor het resultaat. En wat dacht u als geestelijk leraar van uw stem? Of wat dacht u van een goede therapeut die met z’n stem uw aura binnenkomt?


Geluid bepaalt uw leven. En als onderdeel van dat leven is geluid belangrijk in alle processen van uw bestaan. Kennis is macht.

Maar of u kennis van anderen kunt opnemen is dikwijls afhankelijk van de wijze waarop die kennis bij u binnenkomt. Wanneer de stem van de “leraar” niet in trilling te brengen is met die van uw ziel, zult u zich afsluiten.

Men zegt dan dat kennis niet overdraagbaar is.

Toch zult u ervaren dat geliefden of andere mensen die op bijna dezelfde ziele-trilling denken en handelen wél in staat zijn hun kennis en zelfs hun gevoelservaring aan elkaar over te dragen.

Via het hebben van een gelijke of zo goed als gelijke zieletrilling kan men dan zelfs spreken van een telepathische overdracht.

Wanneer iemand in staat zou zijn zich helemaal te openen voor iemand anders of zich volledig kon afstemmen op de zieletriling van die ander, dan zou die iemand in staat zijn de gedachten van de ander te lezen.

Het gevoel van de ander te voelen en zelfs het karakter van de ander over te nemen. Zo iemand zou nog een stap verder kunnen gaan dan telepathie. Het zou betekenen: In trilling treden mét en opgaan in die ander.


Nu is dit misschien aardig wanneer u verliefd bent, maar zo gauw er belangen in het spel zijn of wanneer u nog iets van uzelf wilt behouden, gaat zo’n stelling al snel een bedreiging worden voor uw persoonlijkheid. Natuurlijk is het zo dat in de astrale wereld dit principe wel werkt. Maar dit komt waarschijnlijk doordat men in de astrale wereld verdeeld wordt naar bewustzijn.

En elke sfeer heeft zo dus zijn eigen aantrekkingskracht of afstemming.

Op Aarde vindt u laag, middelmatig en hoog bewustzijn door elkaar heen. En doordat u in veel gevallen niet telepathisch bent en moet afgaan op woorden, kan dat problemen opleveren.

Wanneer het geluid van romantische muziek u in een prettige stemming kan brengen en het geluid van “het Largo” van Händel u doet denken aan de dood, hoe diep dringt dan het geluid uw ziel binnen welk afkomstig is van gene zijde?


U stelt via kruis en bord dan wel via een medium of een ander kanaal een vraag aan een geliefde in de astrale wereld. Het is zeker dat u op een antwoord hoopt. U stelt zich wagenwijd open. Zeg maar rustig dat u uw verstand op nul zet en uw ziel tussen uw oren plaatst. Dan zijn het niet meer de woorden die via dat kanaal tot u komen. Maar dan is het de klank of het geluid wat bepaalt of u er iets mee kunt. Of u er in gelooft of het antwoord juist naast u neerlegt.

Woorden als: “Ik hou van je”, kunnen koud en hard of warm en zacht worden uitgesproken. Het zijn niet de woorden, het zijn de klanken die uiteindelijk bepalen hoe u op die opmerking reageert! Is het dan niet begrijpelijk, mijn lieve vrienden op Aarde, dat er op Aarde meer is dan het woord? Veel vaker is het de trilling waarop u regeert. En nog veel vaker is het de zieletrilling van de ander die u zacht en warm of hard en koud laat worden.


Geluid en de invloed daarvan op uw ziel is iets waar u alle dagen van uw leven mee te maken hebt. Bij depressies zou u een geluidsband kunnen nemen, uzelf onderdompelen in de kracht van het geluid. Neem muziek die u prettig vindt of zoek eens naar een bepaald geluid waar u heftig op reageert.

 

Trek uw kleren uit of draag alleen loszittende kleding. Drink dan een glas water. Laat de muziek klinken. Ga op bed of op de grond liggen, sluit dan uw ogen en probeer in de muziek te ademen. Dit laatste kunt u het beste doen door het ritme van de muziek met uw ademhaling te volgen.

Geef u over aan de klanken en laat ze diep doordringen tot uw ziel. Met enige fantasie kunt u een en ander technisch zodanig regelen dat u tijdloos kunt ademen in het geluid.


Ik heb geprobeerd om vanuit mijn wereld de belangrijke betekenis van geluid aan u over te dragen.

U kunt zelf invloed uitoefenen op uw leven wanneer u op de juiste wijze met geluid omgaat.


♪ ♪ ♪


©  Copyright  www.lichtsferen.com