DE KRACHT DER VERANDERING

DOOR BR. RADEK


Een lezing over U en het moeilijkste op Aarde: Loslaten.


Wanneer mensen in het volle leven staan, denken ze alles aan te kunnen. Hun maatschappelijk zijn, hun relatie, hun ouderschap, hun plezier, hun geluk en misschien ook de kleine ongemakken des levens.
Dan komt er een fase in het leven, meestal zo tussen 40 en 50 jaar, waarin mensen zeggen: "Het lijkt wel alsof alles als los zand door mijn handen wegglijdt. Het lijkt wel of elke waarheid die ik bezat met voeten getreden wordt, of ik maatschappelijk dingen moet loslaten, of ik geestelijk dingen moet afstaan."


Wanneer je dit ontkoppelt uit het menszijn en ik kijk naar de bezielende kracht van hun goddelijk bewustzijn, dan zeg ik: "De gemiddelde ziel doet er zo'n 300.000 jaar over om haar hele reïncarnatiecyclus in te vullen."
U zou kunnen zeggen dat na zo'n 200.000 jaar de ziel die u bent hetzelfde gevoel krijgt, het gevoel: "Leven na leven na leven na leven heb ik macht gekend, heb ik levens gehad waarin ik onmachtig was te leven.

Leven na leven na leven heb ik vrouwelijke en mannelijke aspecten beleefd, ben ik Islamiet, Boeddhist, Hindoeïst, Christen, Jood of wat dan ook geweest. Al die facetten heb ik doorgemaakt. Ik dacht dat ik er was, ik dacht dat ik het wist en ineens gebeurt er iets in mijn evolutie,  als ziel, en mijn waarheid wordt met voeten getreden. De kracht van de evolutie taant of verdwijnt. Het lijkt wel alsof ik het niet meer kan."


Zo'n ziel is dan bang voor een terugval. Een mens, ik heb het nu over een mens, is bang dat de waarheden, de standvastigheid en de betekenis van het leven voorbijgaat.
Wanneer u nog ouder wordt zo tussen de 60 en 90 jaar, dan zijn er veel mensen die zeggen: "Ach, daar ben ik te oud voor, dat kan ik niet meer." Of: "Dat behoort tot het verleden.
Die hele krachtsexpansie, die fontein van leven behoort tot het verleden." En of dit nu met een lichamelijk dan wel met een geestelijk aspect te maken heeft is niet belangrijk.


In de evolutie van de ziel komt u precies het zelfde tegen. "In haar hele reïncarnatiecyclus, in haar scheppingsdrang, leven na leven na leven, transcendeert de ziel, leert en leert en nog meer en nog meer tot zij op een bepaald moment zegt: "En nu is genoeg genoeg en ook realistisch genoeg."


Niet zoals de Boeddhisten dat zeggen, niet zoals mensen die arm zijn tegen rijken zeggen: "Genoeg is genoeg." Neen, letterlijk én figuurlijk.

"Genoeg is genoeg en dan hoeft en kán er niets meer bij." En juist op dat moment, wanneer zo'n ziel in de hele reïncarnatiecyclus tot wasdom komt, komt er één facet, één gebeuren op haar weg waardoor zo'n ziel te maken krijgt met niet te kunnen.
Net niet die laatste stap, die laatste sprong te kunnen maken in haar cyclus. Net niet die laatste sfeer te kunnen pakken. Net niet die laatste wilsbeschikking, qua ziel in de evolutie naar buiten te kunnen brengen.


En dat zijn momenten in uw leven als mens én als ziel waarop u ontvankelijk bent voor de grote kracht der verandering. De omvormende kracht van Pluto of de kracht van het I Tjing, zoals de oude Chinezen dat noemden.
Maar in wezen is dat ook een echte Pluto-kracht. Op dat moment bent u ontvankelijk voor een grote verandering in uw leven.
Wanneer u niet van veranderingen houdt, kunt u dat woord verandering verruilen voor ommekeer.
Dan keert zich als het ware het hele yin-yang-effect in uzelf. Het scheppende keert zich tegen u, ogenschijnlijk overigens. Het leven keert zich tegen u en wendt zich van u af, ogenschijnlijk overigens.
Want wanneer u jong bent dan moet u iets invullen, het moet, dwangmatig en u kunt het woord óndwangmatig niet gebruiken wanneer u aan het begin van uw evolutie staat. Als ziel niet en als mens niet.
Dan kunt u gelukkig in alles zijn, want u weet niet beter.

U kunt een heleboel bewustzijnsprocessen doorlopen en dan nog hebt u maar één procent, één promille misschien van uw hele reïncarnatiecyclus beleefd. Maar juist wanneer u verder komt, wanneer u los van tijd en materie, los van waarheden, los van het moeten en nu als ziel in de levensspiegel kijkt, dan zult u zeggen: "De kracht van verandering is een kracht die, wanneer ik hem goed bemediteer, nodig is om als ziel verder te komen in mijn evolutie.  


Die inhoudelijke trilling is gebaseerd op de kracht der verandering. En u kunt het prettig vinden of niet, maar in ál uw levens, als ziel en als mens, zullen zich veranderingen voltrekken.
Dat zal gebeuren wanneer u jong bent, maar ook wanneer u wat ouder bent of zelfs wanneer u heel oud bent. Uw ziel zoekt het zelfs op gedurende haar reis door de tijd.  
Zij doet dit vanaf de Alpha tot en met de Omega, dus gedurende haar hele reïncarnatiecyclus.
Kijk maar naar uw eigen leven van dit moment. Momenten, juist die momenten waarop u dacht: Hier kan niets meer mee gebeuren. Ik heb het maatschappelijk volkomen in kunnen vullen.
waardoor ik een aantal wensen kon uitvoeren. Waardoor ik een eigen woning kan hebben, waardoor ik misschien een buitenhuis kan hebben, waardoor ik een aantal andere facetten kan hebben omdat die maatschappelijke positie vastligt. U had alle kansen uitgeteld, berekend en herberekend.
En u had niets over het hoofd gezien, maar de invloed van buitenaf, misschien uw werkgever, misschien de inflatie, misschien iets anders, zorgde ervoor dat uw maatschappelijk gebeuren op zijn grondvesten ging trillen.


En uw relatie, uw partnerschap? De moeilijkste jaren had u achter u, de kinderen waren groot en plotseling kwam u in een soort 'patstelling' zoals dat in het leger genoemd wordt.
Er is een rustsituatie ontstaan, waarin weliswaar geen scheppende kracht zit, maar juist daardoor kunt u terugkijken op een prettig leven en dat in die rustsituatie naar boven halen.
Maar zo'n rustsituatie is heel gevaarlijk wanneer u van die rust houd. Dat zijn namelijk de gevaarlijkste momenten in uw leven. U kunt het leuk vinden als mens, of juist niet, maar de ziel die u bent zal op zo'n moment door alles heen willen breken.
Wil zij ooit van de eerste sfeer naar de zevende sfeer komen dan zal ze dikwijls en drastisch moeten veranderen. "Waar een deur dichtgaat", zegt u in spirituele kringen, "gaat een deur open." Het betekent eigenlijk niets meer of minder dan dat iedere keer wanneer u in een andere fase komt, u het verleden achter u moet laten.
Wanneer u dat niet doet en u laat de deur op een kier staan, dan gaat u die verandering niet echt aan!


Wanneer u, terugkijkt in uw eigen leven en zegt: "Wat ik ben als man, wat ik ben als vrouw, wat ik ben als partner, wat ik ben als goede vriend, wat ik ben als mens, voldoet dat aan mijn schepping?
Voldoet dat aan die kracht die ik eigenlijk als een goddelijke onderbouw naar buiten wil brengen?
Voldoet dat aan mijn wensenpakket wat ik naar alle waarschijnlijkheid of meer dan dat als mijn reïncarnatiecyclus mag zien? Voldoet dat aan de hele transcenderende energievorm die leven heet?"


In het begin zult u waarschijnlijk 'ja' zeggen. Wanneer u er goed over gaat nadenken, zal dat 'ja' misschien wat minder vast staan, wat minder sterk worden. U gaat erover nadenken, erover mediteren, u komt in een nieuw trillingsveld en dan zegt u tegen uzelf: "Ik ben tevreden, maar..., maar... wanneer ik zou kunnen veranderen, dan..." en op dat moment komt u vrijwillig in die trillingsvelden van verandering.

Die hele verandering en de hele evolutie die daaraan ten grondslag ligt is eigenlijk niets anders dan de schepping die God in u gedeponeerd heeft op het moment van uw geboorte als ziel.
Die geboorte kan honderd jaar geleden hebben plaatsgevonden maar ook twee honderd duizend jaar geleden. En in die zielenleeftijd spiegelt zich dan weer uw bewustzijn.


Vanuit dat bewustzijn ontstaat in u de kracht der verandering. Niet als mens. Maar geheel als ziel. Hoe meer invloed uw ziel op lichaam kan uitoefenenen, des te sneller zal uw bewustzijn groeien en uw evolutie gaan.
Waarbij u zelden als mens kunt zeggen: "Dat wil ik" en met uw vuist op tafel slaan, zoals kinderen dat doen, maar slagen doordat uw eigen goddelijk bewustzijn zegt: "De schepping waarin de wil om te veranderen ligt opgeslagen doet mij bedenken dat er meer is tussen hemel en Aarde dan dit moment. Het is dus bijna altijd de ziel die op zoek gaat naar een andere...... woonomgeving, maatschappelijke positie, relatie en wat dies meer zij.


God is de drager van de evolutie, God is de drager van de Kosmos, God is de drager van de astrale wereld en de stoffelijke wereld. Maar God is ook de drager van uw ziel.

Wanneer u terugkijkt in het verleden, dan ziet u dat de hele maatschappij op uw Aarde is veranderd. Denkt u maar aan de emancipatie, er zijn vliegtuigen en automobielen gekomen en kijkt u verder terug dan zult u nog veel meer veranderingen kunnen constateren.
De hele maatschappij, de cultuurvorm, en zelfs het hele menselijke geslacht is veranderd. Mensen zijn langer, intellectueler of bewuster geworden.
Vrouwen zijn anders gaan denken.
De seksualiteit wordt anders beleefd. Het geestelijk aspect voltrekt zich nu in de spotlights, terwijl dit vroeger in achteraf-kamertjes met één kaars gebeurde.


Het betekent dat de hele evolutie aan een grote verandering onderhevig is. Die evolutie komt voort uit God, God in al Zijn krachten, in al Zijn liefde, in al Zijn wijsheid.

God zei: "Laat ons mensen maken".

God zei: "Laat ons in elke ziel die uit ons voortkomt een opdracht deponeren." En Hij noemde dat uw reïncarnatie-opdracht.

Hij heeft nooit gezegd: "Beperk je daartoe." Wanneer je meer kunt, doe dan meer. Natuurlijk!

Hij heeft nooit gezegd: "Besteed 10 of 20 levens om die ene opdracht uit te voeren."

Dat laat Hij aan u over. Want u kunt het ook in één leven doen. Dan bent u waarschijnlijk iemand die de veranderingen goed aankan.

Kunt u niet goed loslaten, dan kunt u waarschijnlijk ook niet snel veranderen. Maar dan zult u wel langer over uw reïncarnatie opdracht doen. God heeft tegen uw ziel gezegd: "Ik heb je het leven gegeven. Ga heen en vermenigvuldig je denken, je voelen, je handelen en je bewustzijn. Maak er iets van! Probeer die scheppende kracht die ik in je gedeponeerd heb te vermenigvuldigen en op Aarde te materialiseren." Misschien moeilijk voor u, maar ik wil daarmee aangeven: God heeft iets in u gedeponeerd.
Namenlijk een veranderlijke energie die schepping heet.

Wanneer u dan in uw woning zit - u hebt misschien een huis met vele verworvenheden - en u kijkt om u heen naar het goud en zilver, tin, porselein, of naar uw sieraden, dan kunt u tevreden zijn, u kunt gelukkig zijn, maar zelfs dan zult u na verloop van tijd het gevoel hebben: "Er moet ergens in het Universum meer zijn tussen Hemel en Aarde, iets wat nog mooier is, iets wat nog meer bezieling en schoonheid in zich kent." Ook al is het maar stoffelijk, al is het maar goud, al is het maar in geld uit te drukken. Is het een verslaving?. Wanneer dit zo is dan is het wel een verslaving van de ziel om te veranderen.

Altijd zult u meer willen, dat is de kracht van schepping. Maar uw eigen ziel, dat Goddelijke, waarin die hele kracht van schepping wel degelijk en concreet gedeponeerd is, die zal van u eisen, om als mens te ervaren en als mens die motor in werking te zetten, die hele gangmaker als het ware bij te sturen, te corrigeren en dan tegen uzelf te zeggen: "Genoeg is genoeg, ik heb die fase beleefd.


Ik heb lang genoeg op die school gezeten,

Ik heb lang genoeg in dat dogma gewerkt,

Ik heb lang genoeg in die spirituele omgeving vertoefd.

Ik heb lang genoeg met die mensen omgegaan.

Zij kunnen mij en ik kan hen niets meer leren.

Ik heb lang genoeg..." Het zijn fasen van uw leven. Belangrijke fasen maar daardoor ook belangrijk voor uw ziel en haar bewustzijn. Waar een deur dicht gaat, gaat een deur open.


Toch zijn er mensen die verstijven wanneer zij ineens moeten gaan verhuizen door een invloed van buiten af. Ze verkrampen zelfs naar ziel en lichaam. Het moeten verhuizen gaar sneller dan hun 'kracht der verandering' aankan.
Ze worden boos. Ze nemen in hun boosheid verkeerde beslissingen met alle gevolgen.


U vraagt zich niet af wanneer u een relatie hebt die u al 25 of 30 jaar invult, met alle genoegen,  en er ontstaat dan plotseling een grote verandering in die relatie "Wat moet ik hieruit leren? U vraagt zich ook niet af, wanneer u zomaar een aantal dagen ziek wordt: "Waarom?"

Al die facetten in het leven komen naar u toe vanuit de Goddelijke ordening. Een goedwerkende en zeer bewuste Goddelijke ordening.
En dit geld voor alles. Geestelijke ordening en verandering. Menselijke ordening en verandering. Die verandering komt ogenschijnlijk van buitenaf maar even zo vaak of zelfs bijna altijd uit de ziel die u bent.


Sluit uw ogen, a.u.b.

Midden op dat plein bevindt zich een fontein. Die fontein bent U, de fontein des levens. Het verkeer raast om u heen. Op dat plein komen velen straten uit als een sterwerk. U bent er het middelpunt van.
U kijkt ernaar, u hoort het, u ziet het, u voelt het, u ademt het in, maar u bent niet wezenlijk onderdeel van dat verkeer.
En zeker niet van al die mensen, die automobielen, die paarden met hun karren en wat dies meer zij, die uit al die straten tot u komen.
U ziet het gebeuren, maar u bent er geen deelgenoot van. U bent de fontein van eeuwigdurend leven. Inademen en uitademen.

Open uw ogen a.u.b.


Wanneer u zo over uzelf kunt nadenken en dan kunt zeggen: "Dat wat er om mij heen gebeurt, dat gaat me niet aan, het gebeurt buiten mij, maar ik moet of kan er iets uit leren, ik kan ernaar kijken, ik kan het inademen, ik kan ermee omgaan", dan zult u als de ziel van de fontein die u bent uw kleur willen veranderen, uw materie willen veranderen.

De materie verandert, de vorm verandert, maar de fontein zelf als middelpunt van het leven verandert nooit!

Dat is uw eigen ziel en wanneer u dan naar uzelf kijkt en tegen uzelf durft te zeggen, terugkijkend in uw leven, maar ook kijkend in het heden en misschien naar de toekomst: "Is de verandering, waar ik een onderdeel van ben geweest en nog ben, en misschien ooit zal worden, is dat een verandering die ik zelf wil?"

In wezen vraagt u zich dan af: "Loopt mijn lichamelijk zijn, mijn menselijk zijn synchroon met mijn zielebeleving?"


Want die beleving kent verandering en die verandering is evolutie. Die komt... Die komt zo zeker als God in al Zijn wijsheid en al Zijn liefde u als ziel geschapen heeft en tegen u gezegd heeft: "Ga maar, ga heen en keer terug met wijsheid.
Ga heen en vermenigvuldig je, vermenigvuldig al je bezittingen, geestelijk, stoffelijk, vermenigvuldig je fysiek lichaam, indien je dat wenst, maar vermenigvuldig in ieder geval je geestelijk, je goddelijk bewustzijn.
Ga heen en vermenigvuldig de ziel die u bent. Zodat u de kracht hebt om te kunnen veranderen, om mee te gaan, mee te gaan met eb en vloed, mee te gaan met de stroming van het leven, mee te gaan met de grote verandering die God heet.


Slechts enkele duizenden jaren geleden keken mensen omhoog naar de Zon en zeiden dan "Dat is God, die vuurbol. Alle planeten draaien om de zon.
Alle planeten en hun bewoners hebben rekening en verantwoording af te leggen aan die Zon. Dat moet God wel zijn." En u kent de zonaanbidders, de Maya's, de Inca's en de Egyptenaren, maar ook veel eerder waren er mensen op Aarde die de Zon aanbaden.


Wanneer ik zo'n tien, vijftien, twintigduizend jaar terug ga in uw tijd en dat is in de hele evolutie van de ziel: nul komma nul, dan kunt u zeggen: "Mensen leefden primitief, leefden van dat wat de natuur ze bood.
Mensen waren niet bestand tegen ziekte en werden ook lang niet zo oud als u op dit moment."

U hebt geleerd met het leven om te gaan.

U hebt geleerd met uw gezondheid om te gaan.

U hebt geleerd met uw bezielende kracht om te gaan.

U hebt geleerd om met een heleboel facetten des levens buiten u, om te gaan.


Maar hoe vaak hebt u geprobeerd te leren wie u zelf bent? En vanuit uzelf de kracht van "IK BEN" naar buiten te brengen? Om vandaar uit Uw kracht van schepping en evolutie tot verandering aan te zetten?

Wie onder u durft vandaag tegen zijn partner, kinderen, of tegen zijn familie te zeggen: "Ik heb besloten vanaf morgenochtend 12 uur aan de andere zijde van de planeet Aarde te gaan wonen? Wie mij liefheeft volgt mij..."

De meesten onder u zullen daar diep over willen nadenken. Of ze hun huis, hun bezittingen, hun goede buren, hun vrienden en vooral hun zekerheden, wel zouden willen opgeven.


Wanneer ik als intelligentie tegen u zou zeggen: "U kunt dat best doen, u kunt best gaan", dan zult u misschien denken: "Als een intelligentie dat tegen mij zegt, dan wil ik dat misschien wel doen".
Maar dan nog zult u met uw liefste stem zeker enige dagen bedenktijd aan mij vragen.
U wilt die bedenktijd om geen overhaaste beslissingen te nemen. Want veranderen op korte termijn is voor mensen de aller moeilijkste opgave. Wanneer u op dit moment over al het geld, of bijna al het geld van de wereld zou kunnen beschikken, dan zou u er niet mee weten om te gaan.
U zou een hele studie nodig hebben om dat geld te beleggen en te beheren. Want hoe zou u er mee omgaan? Zou u er een feest van geven? Zou u er een mooie vakantie van houden?
Zou u het thuis bewaren? Zou u het naar de bank brengen? Maar wat u er ook mee doet, u zou uzelf altijd achteraf afvragen: "Heb ik het wel goed gedaan?"

In al die stoffelijke facetten zit de kracht van verandering.
En die kracht van verandering is de moeilijkste kracht die mensen kunnen aangaan. Behalve wanneer u als ziel en als mens kunt LOSLATEN. De ander kan dan zeggen die mens is gevlucht.
Maar de werkelijkheid is dat LOSLATEN, LEVEN IS!


U hebt allemaal wel eens gehoord van Atlantis. Zo'n 250.000 jaar geleden was er de bloeiperiode van Atlantis. Een tijdperk van hoog geestelijk bewustzijn en zelfs kosmische integratie.
De mens in Atlantis kon via telepathie met elkaar communiceren. Ze beschikte over alle kennis van mineralen, kruiden en behandelingen om een lichaam te beïnvloeden.
Men was in staat om de balans in het lichaam te herstellen, wanneer er iemand desalniettemin en ondanks alle goede voorzorgen toch ziek zou worden.


Daarna is de planeet Aarde in verval geraakt. De mensheid is teruggevallen. Men dacht het zelf te kunnen, maar kende zichzelf niet. En men kwam er te laat achter dat men het niet zelf kon.

Daarna en daarna en daarna zijn er primitieve mensen gekomen.
Zij hebben zich beziggehouden met dieren en het doden van dieren. Zij hebben zich beziggehouden met relatievormen en het doden van die relatievormen. Letterlijk en figuurlijk.
Zij hebben zich beziggehouden met een stukje ontwikkeling.
Tot zij zich gingen afvragen: "Mijn vader, mijn overgrootvader, deed precies hetzelfde. Ergens tussen de sterren moet er iets meer zijn..., iets meer tussen Hemel en Aarde..."


De mensen werden denkers. Ze gingen mediteren, bewust of onbewust, maar gingen denken, nadenken over... En vanaf dat moment veranderde de evolutie maar langzaam. Want wanneer er andere mensen waren die hen vertelden: "Ach, dat moet je niet doen", dan waren deze mensen niet sterk genoeg om te veranderen.
Om te zeggen: "Iets in mij zegt dat ik aan de grote volksverhuizing deel moet nemen. Iets in mij zegt dat ik van west naar oost, van noord naar zuid of omgekeerd moet gaan".

Langzaam is de evolutie, u noemt dat tergend langzaam, vergleden. Bij elke nieuwe geboorte besloten grote groepen zielen om snelheid in hun evolutie te gaan aanbrengen. En in elk nieuw leven zeiden ze als mens: “Niet zo schielijk heer”.


En pas nu aan het begin van deze eeuw bent u gaan nadenken over reïncarnatie en wedergeboorte om die gedachte samen te voegen met uw wetenschap.
Niet meer als een utopie, niet meer als een droomwereld van een aantal mensen die dromen en filosoferen.
Neen, een aantal theologen, een aantal mensen met verstand en intellect én gevoel kwamen samen en hebben die samenvloeiing besproken.
Om van daaruit de weg te openen naar de astrale wereld.


Vanaf dat moment was de Aarde niet meer wat hij de dag daarvoor was. Die verandering is in werkelijkheid ontstaan door een grote groep van heel bewuste zielen.
Ze wilden, als mens, hun geestelijke afkomst weten en daardoor meer inzage krijgen in hun toekomst op Aarde. Woorden als Emancipatie, integratie van diverse culturen en broederschap moesten een echte spirituele waarde gaan krijgen.
Ondanks het vele verdriet van oorlogen hebt u begrepen dat die oorlogen ook hebben gezorgd voor verbroedering.
Dat machines zoals automobielen en vliegtuigen, mits goed gebruikt, een genot voor de mensheid kunnen betekenen.
En het is logisch dat, wanneer u satellieten kunt bouwen om naar andere planeten te gaan, u zich ook afvraagt of daar leven is.


De evolutie van de MENS kon de laatste vijftig jaar niet op. Men ontwierp de genoemde automobielen, vliegtuigen en al wat de vooruitgang voor mensen nodig had.
Maar men vergat te voelen. Men vergat te veranderen.
Men vergat dat er Engelen van de Witte Broederschap zijn die vanuit hun liefde uw evolutie willen plaveien.
Er ontstond op een bepaald moment in uw evolutie een splitsing. Intellect en bewustzijn werden van elkaar gescheiden.
Emotie was goed maar gevoel was slecht en remde de evolutie af.
De ene groep ging zich bezighouden met Kosmologie, Astrale kennis en wat dies meer zij.
Terwijl de ander groep alleen maar de stoffelijke kant van het leven wilde invullen. Want, EER. MACHT en AANZIEN, zijn voor hen de drager van hun leven geworden.


Net als in Atlantis en net als in het latere Egypte is er nu weer een splitsing ontstaan. Een splitsing tussen Hoog en Laag bewustzijn en een splitsing tussen de ziel die u bent en het lichaam dat u hebt.
Ook al zitten de laatste twee aan elkaar vast. Er is geen enkele uitwisseling van ervaringen vanuit het lichaam naar de ziel meer.
Natuurlijk, als ervaring is dit niet verkeerd. Maar nooit langer dan tot u er van geleerd hebt.


God is Liefde, God is rechtvaardig, God laat u begaan. Maar zijn kracht van verandering werkt in elk leven telepathisch op u in. Het is ZIJN kracht maar het is vanuit de astrologie ook de kracht van Pluto, die u aanzet tot verandering.


Uw lichaam en zijn vorm, uw woning, uw maatschappelijk zijn, de hele wereld om u heen, de eisen die aan u gesteld worden, dit álles verandert. Maar uw ziel verandert zelden of nooit in gelijke tred mee.
Of uw ziel schiet naar voren omdat u een grote geestelijke groei beleeft, of uw ziel zegt: "Ik voel mij niet gelukkig op Aarde, ik wil dat stoffelijke wegdrukken".
Ze is dan introvert en trekt zich terug.
Het is de kracht van het yin en de kracht van het yang die tegenover elkaar komen te staan. Het is de kracht van eb en vloed, van geven en ontvangen. Maar vooral die van VERANDEREN.


Maar een ziel die met haar lichaam in evenwicht is zal merken dat haar chakra's goed functioneren. Dat haar vitaminen- en mineralenhuishouding goed werkt en dat haar schildklierfunctie optimaal is. Ik weet dat het als mens niet moeilijk is om te zeggen: "Ik wil dit eten of dat doen", maar dat het veel moeilijker is om als mens te zeggen: "Wat is mijn karma? Vul ik mijn karma goed in?" Of: "Is dit wat ik wil? Is dit wat ik in al die levens bereikt heb?"

Want u ziet maar dat ene moment, als een momentopname, als een stilstaande projectie, een foto waar geen leven in zit, omdat het leven op Aarde dood is.


Bewustzijn is de kracht van de schepping. En wanneer u dan zomaar eens in de komende dagen, weken, maanden om u heen kijkt en denkt: "Het lijkt wel alsof ik in een zuigende maalstroom kom van beweging", weet dan dat uw eigen ziel dat heeft aangetrokken en dat ten tweede uw geleidegeest dat nog eens voor u versterkt!

Dan hebt u de keus om te zeggen: "Daar ga ik als mens in mee". "Ik laat het gebeuren." Of:  "Daar verzet ik mij tegen."


De keus van meegaan is de moeilijkste. Omdat u waarschijnlijk iets zult moeten loslaten. De enige zekerheid die u hebt op Aarde is dat u geboren wordt, dat u mens wordt en dat u dat menszijn weer moet loslaten aan het eind van uw leven. Alles daartussenin is relatief.
Maar wanneer u verder kijkt in de evolutie en ontdekt dat er misschien nog door de hele reïncarnatiecyclus heen, kleine stukjes onverwerkt karma of kleine stukjes negativiteit aan u vastkleven, dan zou dit leven wel eens kunnen staan in het teken van loslaten en van geestelijk reinigen.


Nu kunt u reinigen door kruidenthee te drinken, u kunt reinigen door te vasten, u kunt reinigen door ziek te worden en koorts te krijgen, dus te verassen, u kunt ook reinigen door los te laten. En dat is de beste reiniging!

Want loslaten is leven, evolutie en is veranderen.
Dat betekent eigenlijk dat de hele energiebron die u bent in dat leven niets anders doet dan iets aangaan en loslaten, iets aangaan en loslaten.


In een meditatiecursus heeft Meester Ishwara eens gezegd: "U kunt pas onthecht zijn wanneer u eerst gehecht bent aan...".

U hecht aan het leven, anders wordt u niet geboren. En u zult dat leven eens moeten loslaten.

Maar waarom is dat het enige?

Dan zou uw leven fatalistisch zijn en eigenlijk niet echt door uw ziel invulbaar.

Gedurende uw leven op Aarde gebeuren er dingen, komt u in situaties terecht, die u al of niet in de hand hebt.


U laat de dingen dus gebeuren, maar wanneer u met uw gedachtekracht gaat werken in uw leven en zegt: "Met deze mensen wil ik leven, met deze situaties wil ik omgaan, in deze positie wil ik mijn krachten ontwikkelen", dan zult u ontdekken invloed te kunnen uitoefenen op de veranderingen in uw leven.


Wanneer u zegt: "Dat maatschappelijk gebeuren, is dat wat ik als oude ziel van 200.000 of meer jaren oud, van mijn toekomst mag verwachten?"

Dan zeg ik: "Ja. Zo lang u nog niet begrepen hebt dat de kracht van het stoffelijke maar tijdelijk is en het leven op Aarde een leerschool.
Zolang zult u reïncarneren om steeds weer ervaringen op te doen. Maar u dient niet te vergeten dat u een ziel bent en een lichaam hebt en dat u beide erkenning dient te geven.
U kunt als ziel contempleren en mediteren, bidden en samenvoegen en als mens het maatschappelijke invullen, want dat is alleen en uitsluitend bedoeld om uw lichaam te voeden."


Toch is het maatschappelijke ook belangrijk voor u als mens.

Als u niet tevreden met uw beroep bent kunt u een ander beroep kiezen.

U hebt allemaal wel iets speciaals, waarvan u zegt: "Dat wil ik gaan doen." Wanneer u daar al uw energie in steekt, dan hebt u iets wat andere mensen niet hebben.

Wanneer ieder mens zou doen wat hij zelf zou willen, hetzij schilderen, hetzij tuinieren, broodbakken of wat dan ook, dan zou u zien dat er een heleboel mensen waren die wel degelijk zeiden: "Ik wil dat werk doen en dat nooit.
Ik wil geen bankdirecteur worden. Geen haar op mijn hoofd... " Dat betekent dat zelfs kale mensen op een bepaald moment niet het gevoel hebben bankdirecteur te willen worden! (grapje..)

En wanneer u dan kijkt, dan is het de ironie van het lot - en daar maak ik misschien een klein grapje mee - dat meestal bankdirecteuren naarmate ze ouder worden kaalhoofdig worden.
Is er dan een haar op uw hoofd die daaraan denkt? Nee, toch?


Dat betekent eigenlijk dat die hele kracht van evolutie niets anders is dan dat waarnaar u kijkt, dat dat tijdelijk is. Dat wat u wilt als bankdirecteur is omgaan met personeel, is omgaan met verantwoordelijkheid, is omgaan met ethiek.

Maar dat kunt u in allerlei lagen van bewustzijn.
Dat kunt u in een geestelijk centrum, dat kunt u als directeur van een school, dat kunt u als circusdirecteur, dat kunt u doen als arts, psychiater, als maatschappelijk werker en wat dies meer zij.
Dat kunt u doen in een heleboel andere ambten, zelfs als timmerman of metselaar, dat kunt u zelfs doen als slager en wanneer u vegetariër bent als broodbakker.
Het zijn allemaal facetten. Wanneer u maar beseft dat dat hele leven van u is. Omgaan met dat leven, betekent ervaringen begrijpen en aan uw ziel toevoegen. Uw geleidegeest zal u daar dikwijls bij helpen.


Nu zijn er mensen die zeggen: "Door verandering in mijn maatschappelijk zijn ben ik in een heel ander iets terecht gekomen.
Dat wilde ik helemaal niet. Daar moet ik dom werk doen." Misschien is dat zo, maar door dat ogenschijnlijk domme werk (en vergist u zich niet) hebt u tijd om na te denken.
U hoeft uw hersens minder te scherpen en u ontdekt dan dat u een collega krijgt, mannelijk of vrouwelijk, waarmee u een gesprek begint.
Na een inleiding over koetjes en kalfjes begint u het terrein af te tasten en zegt heel vrijblijvend: "Ik heb weleens gehoord over reïncarnatie..."  En dan zegt de ander: "Ik heb weleens over de astrale wereld horen praten."


En zo komt u met elkaar in gesprek en dan kan het zijn dat u elkaar kent uit vorige levens, dat u misschien zelfs tweeling- of nevenzielen van elkaar bent. U hebt dan die andere maatschappelijke positie nodig gehad om die ander te ontmoeten. Hoe dan ook, u bent in elk geval zeer geïnteresseerd in dezelfde materie.
U kunt goede vrienden worden, u kunt gesprekken voeren, waar u niet toe gekomen zou zijn, als u in uw vorige positie was blijven 'hangen'.


Dit betekent dat de transcenderende kracht van verantwoordelijkheid en ethiek vaak niet zichtbaar is aan de buitenkant. Dus zegt u dikwijls: "De verandering in maatschappelijke, in geestelijke of in stoffelijke vorm, die verandering wil ik niet!"


Lieve vrienden, laat de storm van het leven over u heen komen. Buig mee en laat de kracht van uw eigen zijn, uw eigen evolutie fier en parmantig overeind komen en durf te zeggen: "Ik ben". Durf te zeggen: "De kracht van verandering is mij niet vreemd."


Er zijn mensen die bij een geestelijke groepering komen en zeggen: "Ik kom hier al 40 jaar. Men hoeft mij niets meer te vertellen. Ik weet alles."
Misschien is dat zo. Ik mag daar niet aan twijfelen. Maar in werkelijkheid zeggen deze mensen: "Ik kom hier al 40 jaar en ik heb in 40 jaar niets geleerd. Niet echt, althans niet toepasbaar gemaakt in mijn leven."

Anders zouden ze hebben gezegd: "Ik heb een aantal jaren meegelopen, zoals men dat noemt, ik ben een stuk opgeschoten in mijn evolutie, ik ben er dankbaar voor.
Maar hier kan men mij niets meer leren. Ik moet verder naar een volgende fase in mijn leven." De “lagere school” ligt achter mij. Ik moet nu naar het “College”.

Zo zijn dat allemaal facetten, waarin u tot verandering moet komen, stoffelijk en geestelijk.
De kracht van stilstand is achteruitgang.
Het leven om u heen gaat namelijk door en wanneer u stilstaat terwijl het leven doorgaat, gaat u vanzelf achteruit.
Probeer dus mee te gaan in de verandering van het leven. Soms gaat het vanzelf en soms is het erg moeilijk.


"U hoeft niet alles na te doen wat u ziet. U hoeft het niet overal mee eens te zijn met wat u hoort ziet of voelt, maar u kunt wel zeggen: "Dat wat gebeurt in de maatschappij om mij heen, van het laag-bizarre tot het hoog-getransformeerde geestelijke, dat bevindt zich allemaal in de Goddelijke Ordening." Alles wat bestaat, bestaat dus en dat kan men niet ontkennen.
En God is de ontwerper, de schepper van alles wat bestaat. Ik dacht niet dat u tegen God kunt zeggen: "U hebt een fout gemaakt in de schepping, neemt u die soort mensen terug en neemt u die krachten uit de evolutie weg en neemt u ..."


Neen, lieve vrienden, het is er. In het verleden bent u er doorheen gegaan en nieuwe jongere zielen zullen er nu doorheen gaan. Dat is evolutie.
En wanneer u om u heen kijkt en zegt: "Ik erger mij aan jonge mensen, ik erger mij aan seksualiteit, ik erger mij aan techniek, aan computers, ik erger mij aan atoom-energie, ik erger mij aan..., dan ergert u zich aan dingen buiten u. U stoot die buitenwereld af. Maar dan isoleert u uzelf.

U hoeft uw automobiel niet op atoomenergie te laten lopen om toch te kunnen en durven zeggen: "Het zal een functie hebben, ook al begrijp ik het niet."


De Aarde is eerdaags uitgeput, de energievoorraad is vervaagd, de mensheid zal voor nieuwe steden atoomenergie nodig hebben. U kunt niet meer zonder.
Zet u er niet tegen af, maar probeer het wel veilig in vrede in te dammen en in te kapselen.
Probeer niet tot een kernsplijting, maar probeer tot een kernfusie over te gaan. Wanneer u dat in uw gedachten uitzendt, komt dat er vanzelf. Gedachten zijn krachten.
U hoeft niet zelf te zeggen: "Ik wil met groene haren door het leven", maar gun andere mensen hun beleving. Zeg: "We kunnen vrienden zijn, al hebben we een heel andere mening." U kunt zeggen: "Ik geloof in God." De ander kan zeggen: "Ik geloof niet dat God bestaat, alles is een natuurlijk ritme."

U kunt er elk een eigen visie over hebben, maar juist daardoor kunt u vrienden zijn en juist door die vriendschap elkaar beter leren kennen.
Dan lopen uw aura's vanzelf in elkaar over. En waar aura's in elkaar overlopen zullen Zielen elkaar vinden.!


Niets moet, alles mag, maar laat dat mogen dan ook gebeuren. Laat die kracht van evolutie in u naar boven komen. Zeg tegen uw omgeving niet: "Dat doe je verkeerd." Zeg tegen uw omgeving: "Ik heb er weinig verstand van, maar naar mijn gevoel, in mijn denken.. - en dan is het helemaal voor uw verantwoordelijkheid - geloof ik dat..." En dan kan de ander zeggen: "Neen, want volgens mij is het zo..."

Dan kunt u gedachten uitwisselen, u kunt van gedachten verschillen en misschien komt u tot een grootste gemene deler, maar maak geen satellieten, geen duplicaten van elkaar."


God heeft uw ziel geschapen naar Zijn eigen beeld en gelijkenis. Het gezicht van God is een gezicht dat niet te materialiseren is. God is een geest, een Al-Geest. En God is de enige geest in het hele Universum, die geen materie heeft aangenomen en ook nooit en nooit zal aannemen, omdat Hij zich dan moet gaan vastleggen.
Boeddha en Christus hebben dat wel gedaan. Die hebben gezegd: "Ik wil een vorm aannemen, vanuit mijn visie van het moment en vanuit deze visie wil ik mijn vrede, mijn liefde, mijn harmonie aan de ander overdragen en /of de ander spiegelen."


Maar evolutie is verandering. Het Christendom is veranderd. Het Boeddhisme is veranderd. Beide religies hebben oorspronkelijke waarde gehad, maar zijn daardoor niet slechter geworden.
Ze zijn anders geworden. Vanuit de nieuwe Christelijke beleving en vanuit het nieuwe Boeddhistisch denken zal toekomstig Universeel bewustzijn worden opgebouwd.
Daarin zal het veranderlijke gezicht van God zichtbaar zijn. Iedere ziel die geboren wordt en elke ziel die terugkeert heeft het gezicht van God. God past zich dus aan.
God zegt niet: "Zo ben ik en zo moet iedereen worden." Want dat zou een statische toestand zijn. Dat zou betekenen dat er geen schepping meer zou zijn. Al die varianten in huidskleur, al die varianten in bewustzijn, in voelen, in beleven, in denken, al die belevingen en ervaringen keren terug in God.
Mensen veranderen, zielen veranderen en omdat wij als zielen in Hem terugkeren, verandert God dus ook.


Al die verschillende rassen, die verschillende mensen, verschillend in inzicht en cultuur komen steeds meer door elkaar heen te wonen, waardoor men als het ware gedwongen wordt met elkaar te communiceren.
Dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat gaat moeizaam, maar het gaat...steeds beter. En zolang men maar voor elkaar openstaat en zich in wil leven in de ander, is het goed.


U hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, u hoeft het niet allemaal te doen zoals de ander het doet, want dat maakt u juist zo uniek, maar wanneer u de kracht van verandering, de werkelijke verandering in uzelf begrijpt: loslaten, reinigen en veranderen, dan hebt u het leven begrepen en dan bent u binnengetreden in astrale dimensies en beland op de weidevelden van God.
Daar waar een sfeer van astrale kruiden een geur afstaat van liefde, van tederheid, van jasmijn, van geluk en van dat wat op Aarde nooit gekend is en nooit gekend zal worden.
Een sfeer zoals Atlantis gekend heeft en door de Hoge Priesters is verspreid. Maar door de afvallige is vernietigd doordat zij dachten het zelf ook te kunnen. Observeer een willekeurig mens eens zo'n 6 maanden of langer en maak er wat notities van, dan zult u gaan ontdekken dat die mens in die 6 maanden een hele groeiperiode doormaakt.
Dat z'n behoefte aan voedsel verandert, dat z'n smaak verandert, dat z'n keuze van kleding verandert, dat z'n verlangens ten aanzien van woonruimte gaat veranderen.
Ook de behoefte aan andere mensen zal in hem aanwezig zijn.

Wanneer iemand tegen u zegt: “Je bent in ál die jaren niets veranderd”, bent u stil blijven staan. Of de ander kijkt niet echt naar de verandering die zich in u heeft voltrokken.


En dat vindt u bijna allemaal normaal. Maar op een bepaald moment verandert die mens in één ding en dan doet het er niet toe wat, maar dan zegt u ineens: "Nee, dat kan niet..." omdat het op dat moment niet in uw verandering past, u bent zelf nog niet ver genoeg mee veranderd.


Wanneer u daar niet gelukkig mee bent, probeer dan in liefde naar de ander toe te gaan en probeer samen te veranderen.
De ander staat iets van zijn oude persoonlijkheid af en u zult wat van uw oude persoonlijkheid moeten afstaan. Mensen noemen dat: "Water bij de wijn doen", maar daaruit zal het nieuwe geestelijk bewustzijn, de derde trap van de raket die de Kosmos wordt ingeschoten, ontstaan.

Die drietrapsraket is de transformatie van het verleden, het heden en de toekomst.
De toekomst is de derde trap en die kan alleen maar werken wanneer u zeker de eerste trap hebt afgestoten, hebt losgelaten.
Dan wordt u de ruimte in geschoten, u wordt gelanceerd en uw hele reïncarnatiecyclus heeft snelheid gekregen. U vliegt in een enkele incarnatie door wel drie sferen heen.


De Meesters van het Witte Licht en de Engelen van de Witte Broederschap kunnen snelheid maken.
Ook u als mens kunt snelheid maken in uw evolutie. Door te zeggen: "Ik breek iets open".
En laat het dan maar gebeuren. Ik ben nergens meer tegen. Ik ben voor verandering. Wanneer u vandaag op uw handen gaat lopen, lieve vrienden, dan zullen een heleboel mensen heel vreemd kijken, maar wanneer u dat volhoudt en erin volhardt en morgen, overmorgen en de volgende week nog op uw handen loopt, dan zal er in het begin een x-aantal mensen zijn die zeggen: "Die mens moet daar een goede reden voor hebben."
Dan krijgt u een aantal volgelingen en op dat moment kunt een hele wereld omzetten in een nieuw denken.


Denkt u maar aan een willekeurige dictator.  

Hij gebruikt zijn overredingskracht negatief, ik geef dat ogenblikkelijk toe. Maar hij is wel de leider met veel kracht en met heel veel volgelingen.
Wanneer hij diezelfde energiebron met al zijn volgelingen positief zou gebruiken om tot een 1000-jarig vrederijk te komen is dát in een maand tijd gerealiseerd. Want ´sterk zijn´ betekent sterk zijn in het goede en sterk zijn in het kwade.


De mensheid is er waarschijnlijk nog niet rijp voor, omdat men het negatieve toch nog veelvuldig verkiest boven het positieve. Vooral omdat dat makkelijker is. Maar nu, nu de kracht van Aquarius zijn bewuste intrede gedaan heeft, zal de kracht van verandering een afstoting betekenen van het verleden.
En dan zegt de planeet Pluto als esoterische veranderaar of doder, niet als vernietiger, maar een esoterische doder: "Genoeg is genoeg".

Het verleden wordt gelanceerd als een drietrapsraket, maar dan terug in een herbeleving naar het verleden. Vergeet het, maar houd de informatie vast. En laat het leven iets zijn waaruit u wat geleerd hebt, maar laat het daarna los. Houd de ervaring vast, maar laat de emotie los. Dan kunt u verder, dan kunt u als een reine ziel uw toekomst gaan invullen.


U zult in de komende jaren en een veelvoud daarvan te maken gaan krijgen met  grote economische veranderingen, met grote sociale veranderingen, met grote veranderingen in uw denken over familiebanden en relaties, met grote veranderingen in uw denken over geestelijk bewustzijn, met grote veranderingen in uw denken over levensvormen van andere planeten. Met grote veranderingen... U hebt de keus.

U kunt zeggen: "Mijn vader en mijn moeder waren lieve mensen en zij hebben het altijd zo gedaan, waarom zou ik het anders doen?" U kunt zeggen: "Ik ben in dit dorp geboren, ik ben er opgegroeid, ik ben gelukkig, ik ben volwassen geworden, ik ben uitgehuwelijkt en oud geworden in dat dorp, waarom zou ik het veranderen?"


Maar wanneer u behoort tot die andere groep mensen die zegt, wanneer zij kijken  over de berghellingen: "Wat zou er zijn aan de andere kant van de berg, zouden daar ook mensen wonen, zou er ook liefde zijn, zou daar de hemel zijn of de astrale wereld?" Dan komt de onderzoekingsdrift in u naar boven en u denkt: "Er is meer tussen Hemel en Aarde..." U staat op. U gaat lopen en daardoor verandert u. U loopt verder en verder... en als u dan boven op die berg staat voordat u naar de andere kant gaat, dan bent u bijna in de wolken en misschien vraagt u zich dan omhoog kijkend af: "Is dat de Hemel, bevindt zich daar God?"


En misschien discussieert u erover met anderen, misschien verschilt u ook daar van mening, maar dat doet er niet toe. U hebt iets geschapen, want u hebt iets geopend in uw denken en in dat van de ander. Het zal nooit meer hetzelfde worden. Wanneer u zegt: "Ik geloof in Kosmische levensvormen, ik geloof in Astrale levensvormen en nog veel meer.", dan kan de ander zeggen: "Ik niet". Dat mág, maar de ander kan later nooit meer zeggen: "Ik heb het woord: Kosmische of Astrale levensvorm nooit gehoord. Die woorden ken ik niet."

U hebt iets opengemaakt in de ander. Dat is verandering, dat is evolutie.


Lieve vrienden, probeer uit dat wat ik aan u heb overgedragen een stuk eigen bezieling te halen.

Ik heb deze lezing kunnen uitspreken, doordat ik mensen op Aarde heb mogen bestuderen. U als mens hebt daar een beetje model voor gestaan. Wanneer ik een wens zou mogen uitspreken dan is die:

"Moge u in staat zijn de begrippen loslaten en veranderen in uw leven toe te passen."


Ik draag u over aan één van de 9 Meesters van Malva:

Mr. Aldar Imbra Kashir.


"Over bergen en dalen komen wij tot u, om over zeeën en rivieren weer van u te gaan, Malva Meditatie, wat betekent Vrede."

Breng uw vingertoppen naar elkaar, zet uw voeten tegen elkaar en laat de kracht uit de Aarde door uw voetzolen omhoog komen. Verbind ze in uw bekken tot één energiestroom, die uit uw basischakra naar uw miltchakra en zo omhoog naar uw zonnevlecht gaat. Daar waar de bron des levens zich bevindt stort de lavastroom die ge inademt, zich uit in uw lichaam, zoekt zelf zijn weg naar het geestelijk en stoffelijk leven.


Bemediteer de kracht van het water in en buiten u. De Zon verdampt en trekt aan. Regenwolken ontstaan, de wind verdrijft ze om elders weer los te laten. Dat is de kringloop van het water.

In uw eigen leven komt ge dezelfde kringloop tegen.
Ge bent die ge bent. Vanuit de kracht van uw eigen Zijn wordt ge omhoog getrokken door het licht van de Zon, haar Licht, haar liefde, haar warmte. U wordt meegenomen op weg in de evolutie en elders weer losgelaten.
Dat is de kringloop van het leven. Elke ervaring zult ge op deze manier opdoen.
De ervaring van het Boeddhaschap, de ervaring van het Christendom, de ervaring van de atheïst, de ervaring van de Islamiet, de Jood, de Hindoeïst, dus de ervaring van het leven.
Het is de ervaring die dat wat ge bent optilt boven uzelf uit om elders de kracht van de Aarde weer aan te gaan. Het is uw eigen keus.
Geen hand die u stuurt, geen stem die gebiedt, het is uw eigen ziel, die zegt: "Ik wil transcenderen, verplaatsen, opstijgen en nederdalen ter Aarde.
In de kringloop van het leven komt de kracht van het wassende water omhoog.
Het stijgt u tot de lippen, maar juist daar bevindt zich de kracht van uw keelchakra, de kracht van de ademhaling. In en uit, in en uit.
Het is de kracht van het verleden die zich verbindt met het nu en de kracht van het nu die zich verbindt met morgen.
Wanneer ge morgen wilt invullen wees dan nu tevreden en transcendeer als de waterdruppel tot een regenwolk.
Verplaats u in denken en tijd als de wind die vooruit stuwt en laat dan los en daal neer ter Aarde wanneer ge wilt, met wie ge samen wilt zijn.


Bemediteer de mens naast u, zijn vrede, zijn liefde, zijn onvrede ten overstaan van het leven en herken in de ander iets van uzelf en zeg: "Ook met u wil ik leven."
Wie ge ook bent. Aan de ene zijde van de rivier of de andere, wanneer ge bent net als ik als een waterdruppel, zal die waterdruppel zich verplaatsen.
De vorm mag veranderen, maar de kern en de wijsheid blijven behouden.
Dit is de kracht van uw eigen ziel, leven na leven na leven, die tegen u zegt: "Meditatie is de kracht van kennis, meditatie is de kracht van het schouwen in de ziel van de ander."

Ge hebt dat in vele levens doorgemaakt, meditatie na meditatie tot ge wist wie de ander naast u was en ge ook met de ander wilde leven.
Dat is de kracht van uw ziel. Houd u niet bezig met morgen wanneer ge vandaag niet begrepen hebt.
Morgen zal een illusie zijn en gebouwd op drijfzand. Houd u niet bezig met gisteren als ge de kracht van vandaag niet geaard hebt in uzelf.
Gisteren heeft zijn reden gekend en z'n functie gehad. Maar vermenigvuldig dat wat ge ziet met uw eigen waterdruppel en zeg dan tegen uzelf en zeg dan tegen de ander: "Ook met u wil ik leven."


Over bergen en dalen kwam ik tot u om over zeeën en rivieren weer van u te gaan, Aldar Imbra Kashir, wat betekent: "Ook met u wil ik leven."


*.*.*©  Copyright  www.lichtsferen.com