HET VUUR VAN DE ZIEL

DOOR BR. ASTRA


Het vuur van de Ziel is een lezing over kundalini-energie,

relaties, seksuali­teit, warmte en geestelijke gave.

Vanaf uw heiligbeen loopt een energiestroom omhoog tot aan de atlas. Die energiestroom noemt men ook wel “kundalini-energie”. Buiten alle andere spirituele functies werkt de kundalini-stroom ook als uw geestelijke thermostaat.

En dat werkt weer op de geestelijke warmte van uw ziel. Of beter uitgedrukt, op de warmte waarmee uw ziel dingen naar buiten brengt in uw dagelijks leven.

U kunt het ook een spiritueel vuur noemen.

De stoffelijke thermostaat in uw lichaam regelt alleen uw lichaamswarmte. De kundalini-energie echter regelt de geestelijke warmte.

En die geestelijke warmte hebt u nodig om liefdevolle ervaringen binnen te treden, om relaties aan te gaan, om te kunnen geven en te kunnen nemen.

Om een beroep op uw bewustzijn te doen, en niet bij het minste of geringste ruzie te maken. En dan is het dat kundalinivuur dat relaties hecht maakt.

Dat dingen wegwast maar die tevens als een geestelijk vuur vol passie zorgt dat u uw zelf gekozen karma ook invult.


Vanaf het moment dat u in de puberteit komt, werkt deze gees­telijke thermo­staat elk uur en elk ogenblik van uw verdere leven. Maar vooral op momenten dat u andere mensen tegenkomt: kinderen, ouden-van-dagen, mannen, vrouwen, volwassen mensen, en wat dies meer zij.

Stelt u zich voor: U gaat op uw dertiende jaar naar school.

U bent niet echt een kind meer en men mag zelfs zeggen dat u op die leeftijd enig bewustzijn hebt. Dan maakt u met uw hersenen, althans dat denkt u, een selectie uit al die mensen waar u al of niet dagelijks mee omgaat. Zo van: die mensen zijn aardig, die mensen zijn niet aardig; die kinderen in mijn klas vind ik sympathiek of die juist niet.


De mate waarin dit plaatsvindt is afhankelijk van uw ontwikkelde kundalini-energie. U doet dat met uw gevoel denkt u. Maar dat gevoel is de thermostaat, de geeste­lijke thermostaat, die wij in de astrale wereld het kosmisch vuur of het kundalini­vuur noemen. Mensen met té weinig van dit vuur zijn besluiteloos en lopen nergens warm voor.

Maar wanneer dit vuur uiteindelijk naarbuiten treedt zal het gevoelens van sympathie of seksualiteit naarbuiten stuwen.


De basis is hetzelfde. U vindt de ander aardig, ongeacht de leeftijd of het geslacht van de ander, of juist minder aardig. Veel van die gevoelens zult u niet snel als seksuele gevoelens herkennen maar de kern is gelijk!

Ik wil iets duidelijk stellen. Mensen met een groot gevoel voor seksualiteit hebben een zeer hoog opgepompte kundalini-energie.

Dikwijls zelfs tot aan het keelchakra. Die kundalini-energie zorgt ervoor dat de synchroniciteit tussen ziel en lichaam zo optimaal mogelijk is.

Mensen die seksualiteit afwijzen, en dan een selectie gaan maken van: ja, ik wil wel maar alleen en uitsluitend op mijn voor­waarde, ik wil alleen en uitsluitend met die enkele persoon en alle anderen niet, die trekken die kundalini-stroom naar beneden, naar de basis, en trekken hem soms zelfs zo ver naar beneden dat hij het tweede chakrum, uw miltchakrum, niet eens haalt.


Met andere bewoordingen: ze trekken de kundalini-energie terug in het mandje (zoals men dat noemt) waarin de slang ligt te slapen. Ze zeggen als het ware onbewust tegen dat kundalinivuur: je hoeft je niet druk te maken; ik heb er geen belang­stelling voor en ook geen belangstelling in, ik heb er geen enkele behoefte aan. Ga jij nou maar slapen, dan hebben we het samen goed. En voor geestelijke gave heb ik je ook niet nodig.


Dat is niet erg, want er zijn verschillende soorten mensen op Aarde, ware het niet dat de synchroniciteit tussen ziel en lichaam bij die mensen nauwelijks aanwezig is.

En ze zeggen dan weleens: “ik voel”. Ik zeg niet dat ze het niet voelen, want ze denken het te voelen. Maar ze voelen niets, althans: niet vanuit de ziel die ze zijn.

Ze vertalen het gevoel naar hun hersenen en denken dus dat ze voelen. Dat is op zich niet dramatisch, totdat, totdat iemand echt hun gevoel gaat aanspreken.

Dan komt er een koude stroom, een koude niet ontwikkelde kundalini-stroom, naar buiten.


Stelt u zich voor, mijn lieve vrienden. Uw hele selectie van iemand sympathiek of niet sympathiek vinden maakt u, niet vanuit uw hersenen, maar maakt u vanuit die kundalini-stroom.

Telkens wanneer u iemand tegenkomt die u sympathiek vindt, komt die kundalini-energie een stukje omhoog.

Telkens wanneer u iemand negatief vindt, of ten minste niet aardig en over hem of haar slechte dingen denkt, uitspreekt of schrijft, zakt uw kundalini-energie een stukje naar beneden.

Het werkt dus echt als een thermostaat naar geestelijke warmte.


Misschien zegt u nu: ach, dat is dan maar zo. Ware het niet dat gedachten krachten zijn, en dat die kundalini-energie primair verantwoorde­lijk is voor uw hele slagen als mens, het bereiken van uw geestelijk en/of menselijk doel en het liefhebben van het leven.

En dat komt omdat gedachten krachten zijn, en die kundalini-energie ook nog eens sterk op uw gedachtekracht werkt.


Uw gedachtekracht heeft warmte nodig. Wanneer u een heel warme gedachtekracht zou hebben - en ik zou kunnen spreken over 100% in warmte - dan kunt u materialiseren. Vergeet dat woord "materialiseren" even: maar dan kunt u alles bereiken in uw leven wat u wilt.

De juiste partner, een gezond lichaam, de juiste maatschappelijke positie. En u kunt van uw stoffelijk werk uw hobby maken, en u kunt zeggen: dat wat ik doe, waar ik mijn dagelijks brood mee verdien, is wat ik prettig vind, wat ik leuk vind om te doen.

En u kunt combina­ties maken.

En wanneer u ook maar iets wilt dán zal het u geworden. Naar spirituele en menselijke maatstaven. Met andere bewoordingen: die kundalini-stroom heeft een uitermate belangrijke functie in uw leven.

Met name in uw zielenleven, ook al werkt die ziel alleen maar op stoffelijk niveau.

Met name in uw zielenleven, omdat hij de juiste relaties in de ruimste zin des woord zoekt.


Uw ziel is namelijk in staat, op een bijna haptonomische wijze in die kundalini-stroom te gaan zitten, en zich door middel van en samen met die kundalini-energie omhoog te laten pompen.

Omhoog in de evolutie van uw ziel en omhoog in uw menselijk bewustzijn. En dan kan ze gevoelservaringen aang­aan, dan kan ze relaties aangaan. Dan kan ze daarin haar zielekracht uitstor­ten.

En stelt u zich de idee voor dat die kundalini-energie zó sterk zou worden opgepompt dat ze uw kruinchakrum zou bereiken en dat ze in uw hersenen wordt uitgestort; en dat is niet denkbeeldig!. Helderziendheid en seksualiteit lijken dan verschillend aan elkaar te zijn maar worden al snel EEN GROOTSTE GEMENE DELER van uw bewustzijn.


Dan zijn gedachten krachten. Wanneer u dan zegt "dit wil ik", dan lijkt het wel een film, dan lijkt het wel een sprookje. Dan lijkt het wel... Nee, het lijkt niet: het is alsof dat wat u bedenkt en uitstraalt, ogenblikkelijk terugkeert tot de bron, en niet zoals bij sommige andere mensen pas drie incarnaties later terugkomt.


Maar dat gebeurt alleen en uitsluitend wanneer u in uw hele leven open en eerlijk bent naar uzelf en anderen. En de kiem ontstaat reeds ver vóór de puberteit. Misschien in de opvoeding maar ook in de energie die uw ziel naar buiten brengt.

En daarna kunt u het eigenlijk niet echt meer veranderen.

Want de ziel is in de kinderjaren en in de puberteit het sterkst in de overdracht van wensen en informatie naar de hersenen.

Als het dan niet gelukt is dan lukt het u op uw veertigste of uw vijftigste helemaal niet meer, anders dan... (maar dat is een verhaal op zich).


Ik zou mijn boekje te buiten gaan wanneer ik tegen u zou zeggen: mensen die hun kundalini-energie helemaal niet gebruiken, en de uitwerking daarvan ook niet accepteren en toestaan, dat die misschien maar geestelijke energie hebben voor 50, 55, 60 jaren op Aarde.

En dat mensen die een uitgebreid ontwikkelde en een zeer diepe belevingsvolle ervaringsprocedure in seksualiteit en in hun  kundalini-stroom hebben, dat die wel 90 of 100 jaar kunnen worden en dát met een groot bewustzijn!

Ik mag dat niet zo stellen, want ik zou tegen alle mensen die onder de 50 jaar zouden sterven, zeggen dat dit het probleem is.

Toch zit er in dat wat ik zeg meer dan een kern van waarheid. Maar er zijn natuurlijk nog een groot aantal andere factoren die invloed op de duur van het Aardse leven hebben.


Kundalini-energie is iets wat ieder mens, bewust of onbewust, en misschien moet ik hier zeggen: ervaren of niet-ervaren, in zich kent. Wanneer u, als kind,  naar een oma of een opa gaat dan vindt u die oma of die opa aardig.

Niet omdat u van hen meer mag dan van uw ouders.

Maar omdat u als kind vaak werkt vanuit uw diepste gevoel. Ook geuren spelen bij kinderen een be­langrijke rol.

Ze ruiken de aura van volwassenen maar ook de geur van tabak en van suiker.

En u zegt dan: mijn oma ruikt lekker, of: mijn oma ruikt niet lekker. Maar dat is bijna altijd de intuïtie die een kind heeft op de aura van die oma.

Het is die kundalini-energie van dat kind die sympathieke gevoelens of juist het tegenovergestelde ontwikkelt en de ziel de gelegenheid geeft om heer en meester in het lichaam te zijn.

Helaas drukt men de ziel in het vooronder wanneer de hersenen getraind worden en men in de maatschappij tot grote hoogte wil komen.

Hoewel daar op zichzelf niets tegen is wanneer het in de keuze van karma ligt opgeslagen.


In de astrale wereld wordt weleens gezegd dat mensen met een groot gevoel om aangeraakt te worden een groter gevoel voor seksualiteit hebben en veel sneller stijgen in hun geestelijke evolutie.


Immers hun aura is veel losser dan bij mensen die bang zijn of overal bedenkingen bij hebben. Zij zullen iets minder kleren dragen dan mensen die het altijd koud hebben doordat hun kundalini-energie nauwelijks werkt.  


Nu zegt u misschien op dit moment nog: is dat dan allemaal zo belangrijk? Ja, want het zorgt ervoor dat uw gedachtekracht goed werkt.

Het zorgt er voor dat u helder zien of horen kunt en het zorgt voor de versmelting tussen ziel en lichaam! Want telkenmale wanneer de ziel in het lichaam indaalt, telkenmale wanneer de ziel in dat lichaam haar werk doet, zou u van een letterlijke en een figuurlijke versmelting van ziel en lichaam kunnen spreken.

U zou kunnen zeggen: op dat moment is seksualiteit de gevoelservaring die ervoor zorgt dat lichaam en ziel versmelten, dus een relatie met elkaar aangaan.


Misschien lijkt het, omdat ik ermee begonnen ben, dat seksualiteit alléén en uitsluitend belang­rijk is voor die kundalini-stroom. Seksualiteit is belangrijk. En zeker bezielde seksualiteit. Maar dan komt er een volgende stap.

De kracht van kundalini-energie, dat kosmisch vuur, opent - en ik zei: het is de thermo­staat van de ziel - opent een warmtestroming, een warmtegolf, in ziel en in lichaam.

U weet als geen ander: in de zomermaanden loopt u wat dunner gekleed; in de winter­maanden bent u wat dikker, wat warmer, gekleed.

In de zomermaanden kunt zich wat makke­lijker bewegen, als een zwaan op het water of een vogel in de lucht; in de winter verstart u wat meer, alsof u bevriest. In uw hele menselijk organisme, zoals uw karakterstructuur en uw menselijk denken, werkt hetzelfde principe door.


Wanneer de ziel die u bent, aangetrokken door de werkzame kundalini-energie, in dat lichaam letterlijk en figuurlijk uit haar eigen plaatsje in uw lichaam kan loskomen en in die kundalini-stroom kan plaatsnemen, dan gebeurt er een heleboel.

Dan kan ze via die kundalini-energie al uw chakra's voeden. Ze kan via die kundalini-energie uw denken en uw gedachtekracht voeden.

En hoe hoger, hoe sterker en krachtiger die stroom omhoog treedt, hoe sterker uw gedachtekracht zal zijn, hoe groter de kans op uw materialisatie­vermogen zal zijn. Maar er gebeurt nog iets anders, zei ik. En dat gebeurt al vanaf uw geboorte.

Vanuit uw sympathieën en antipa­thieën, naar mensen toe, opent uw aura zich of sluit uw aura zich. Hetzelfde geldt ook voor uw chakra’s.


Daaruit volgt dan weer het volgende: Want wanneer u iemand aardig vindt, luistert u naar die mens; wanneer u iemand niet aardig vindt sluit u zich af: de woorden die de ander spreekt laat u via de buitenzijde van uw aura wegglijden.

Als kind al! Of misschien juist als kind, want als volwassen mens kunt u nog denken: nou, misschien heeft de ander gelijk; ik vind het een onsympathiek mens, maar misschien kan ik iets van de ander leren wanneer ik luister.

Maar als kind reageert u intuïtief, als kind reageert u heel sterk: het is ja of het is nee, en daar zit nauwelijks iets tussen. Zeker in de eerste 5, 6, 7, 8 jaar van uw leven op Aarde.

Dat impliceert dat die kundalini-energie mede verantwoordelijk is, voor de hoeveelheid opvoeding die u toelaat. In ieder geval voor dát wat u uw roots noemt, uw hele achtergrond, waar u in uw latere leven alles op bouwt en vaker op terugvalt dan u denkt.


Want die kundalini-energie, die de ziel de gelegenheid geeft in het lichaam in te dalen, die maakt dat lichaam warm, en warm maakt zacht, en dan bent u ontvankelijk voor de invloed van: uw ouderlijk huis, de school waarop u gaat, de leraren daaraan verbonden, ooms, tantes, familie, de kinderen met wie u speelt, in huis of buitenshuis. Uw eigen biologische ouders, uw broers of zussen.

Ze hebben allemaal een impact op u. Op het moment en in uw latere leven.

Telkens wanneer u over sympathie of antipathie spreekt is het de kundalini-energie, is het die slang, die een stukje omhoog kruipt.

Die zegt: “ik wil naar boven toe, ik wil naar boven en naar buiten”. En dat is een hele klim waar mensen soms vele incarnaties overdoen.


Stelt u zich voor. Onderaan uw ruggenwervels bevindt zich een hoeveelheid energie. U kunt dat een slang noemen die om die ruggenwervels omhoog kruipt.

Die zich aan die ruggenwervels net als klimop vasthecht, zodat hij niet zo snel weer terug kan vallen. Bij elke stap naar boven hecht hij zich dieper vast. Met andere bewoordingen: hij garandeert zichzelf dat hij met moeite bereikte hoogtes niet zo snel zal verliezen.


Anders dan: wanneer de mens die u bent, gaat knijpen. Knijpen in relaties, knijpen in seksuele gedachten en vormgeving­en, knijpen in financiële situaties. Knijpen in het luisteren naar anderen, het omgaan met mensen en het acceptatievermogen.

Dat betekent dat uw totale karakterstructuur en die kundalini-energie wel degelijk met elkaar een zeer, zeer sterke relatie hebben.

In een goede relatie kunnen ze veel van elkaar hebben, de ziel en het slangen­vuur. In een slechte relatie - en die zijn er ook op Aarde, dus waarom niet in deze? - kunnen ze niets van elkaar hebben en blijft de ziel op haar plaats. In  haar woon- en verblijfplaats in het lichaam.

Meestal in een klein kamertje vlak achter of in het hart van de zonnevlecht, uw Solaris Plexus.

Maar in een goede relatie maakt die ziel zich daarvan vrij, en gaat via het miltchakrum op zoek naar erkenning en bewustzijn.


Stelt u zich voor dat u uw ziel in de basis van uw kundalini-energie kunt brengen. Probeert u zich maar voor te stellen dat de ziel die u bent heeft plaatsgenomen in uw basischakrum, en van daaruit overstapt in dat mandje waar het slangenvuur slaapt.

Uw groot geestelijk bewustzijn doet nu het slangenvuur ontwaken.

Dan stelt U zich voor: ik ben die ik ben, niets meer en niets minder.

Het kundalinivuur stelt zich voor: ik, ik ben het vuur, dat relaties verbindt en vriendschappen hecht maakt en gedachtekracht geboren doet worden.


De ziel die u bent voelt een groot gevoel van warmte en een diep gevoel van sympathie voor het kundalinivuur. En u denkt, zoals u dat op Aarde ook doet: onze ontmoeting heeft iets meer te betekenen dan alleen maar een uitwisselen van informatie.

Nou, denkt de slang: in mij is evenzo een diep, misschien nog wel een dieper gevoel.

En verstandig als u bent zegt u: laat ons een relatie aang­aan en laten wij samen de Boom des Levens beklimmen, om de vruchten te nuttigen.

Die vruchten bevinden zich boven en buiten de kruin in uw aura.


Maar daar hebt u op dat moment nog geen weet van. U kent alleen het doel: het doel om samen (en samen, dat op zich al, geeft een band) omhoog te klimmen, om uw ruggenwervels heen, als een kundalini-stroom, waarbij de ziel die u bent, en dat kundalinivuur samen iets willen doen.


Hun liefde en hun passie (of is het meer dan passie?) brengt hen ertoe een versmelting met elkaar en in elkaar te willen aangaan. Alsof ze willen zeggen: jij bent jij en ik ben ik, maar wanneer wij samen één zouden zijn zouden wij toch sterker zijn, krachtiger, sneller omhoog kunnen komen, en nog sneller ons doel kunnen bereiken.


Langzaam, langzaam vindt er in dat mandje een versmelting plaats. Langzaam accepteert de ziel volledig het lichaam, zonder vanaf dat moment ooit nog kritiek op het lichaam uit te oefenen. Op datzelfde moment accepteert het lichaam, door middel van de kundalini-energie, de ziel.


Alsof het lichaam zegt: ik ben van jou, helemaal, met al wat ik ben, met al wat ik heb. Doe er mee wat je goeddunkt. En langzaam ontstaat er een heel hechte band. Langzaam, bijna voorzichtig-langzaam om geen brokken te maken, omdat ze  weten, dat de relatie vers en broos is en dat één verkeerd woord een misverstand kan veroorzaken en de relatie kan verbreken. Langzaam, als klimop slingert de energiestroom zich om de ruggenwervels.

Alsof ze de ruggenwervels wil be­schermen. Alsof ze de controlemeridiaan wil beschermen, die dwars door die ruggenwervels loopt.

Alsof ze ook dáármee een versmelting wil aangaan. En een stukje, en een stukje, en nog een stukje, en nog een stukje kruipen ze samen omhoog. Om dan te ontdekken dat het lichaam iemand anders tegen komt. Is dat ontrouw?


Bijna vol schaamte en schuchter zegt het lichaam tegen de ziel: neemt u mij niet kwalijk, maar ik wil mijn lichamelijke impuls in seksualiteit met de ander delen.

En de ziel..., de ziel zegt: ik dacht dat we samen waren, dat we één waren. Wat goed voor jou is is goed voor mij. Doe wat je te doen hebt. Ik ga met je mee, zodat we tot een collectieve uitstorting van energie, een gecombineerde gevoelservaring, kunnen komen.


En het lichaam doet wat het lichaam moet doen. En de ziel, de ziel trekt zich niet terug, vol afschuw. De ziel zegt: ik heb een relatie met het lichaam; dat wil ik continueren, dat wil ik bevestigen. En als gedaan is wat gedaan moest worden, zijn ze beide gelukkig.

En misschien kracht gehaald hebbend uit de situatie wordt het lichaam warmer, waardoor het slangevuur gemakkelijker, met minder energie en minder moeite, nog verder omhoog kan stijgen.


En wat later in de tijd zegt de ziel tegen het lichaam: ‘kijk, ik ben een andere ziel tegengekomen, een uit een eerdere incarnatie. Ik zou er graag een korte spanne tijds mee communiceren en wat ervaringen uitwisselen. Het doel van de her-ontmoeting analyseren.’

En het lichaam zegt: ‘we hebben een relatie, we hebben een verbond. Wat goed is voor jou is goed voor mij. Ik wil mij verdiepen in de ander.’ En het acceptatievermogen van het lichaam maakt dat de ziel haar liefde, haar geeste­lijke liefde, haar saamhorigheid en haar herinnering uit eerdere incarnaties kan her­beleven.


En ze kijken elkaar aan, en ze gaan samen verder omhoog. Hecht verbonden als twee partners tot in de eeuwigheid. Weer wat later gebeurt er wat waarin ze het samen niet eens kunnen worden. Dat is niet erg.

Ze hebben het gevoel, zich van elkaar te moeten splitsen.

De een gaat naar links, de ander gaat naar rechts. En door de Wet van de Zwaartekracht op Aarde zakken ze naar beneden.

Maar de door mij benoemde klimop zorgt ervoor dat de hoogte die bereikt is, hecht is. Dat ze vastzitten, dat ze niet echt terugvallen.


Alleen het laatste stukje gaat wat verder naar links, en zakt dan misschien iets naar beneden, voor de ziel, maar ze zitten nog steeds aan elkaar vast. En misschien zakt het lichaam iets terug, en wordt het lichaam ziek. Totdat een van beide ontdekt dat ze elkaar missen.


En opnieuw, opnieuw zal de kundalini-energie sterk omhoog gaan. Nog een stukje, nog een stukje, nog een stukje. En bij elk stukje hechten ze zich vast aan de wervels.

En bij elk stukje kijken ze naar omlaag met een glimlach: "we hebben samen weer een stukje evolutie bereikt". En de geschiedenis herhaalt zich.

Het lichaam krijgt wat het lichaam toekomt. En de ziel..., de ziel heeft daar respect voor, en gaat daarin mee. En ontdekt misschien buiten verwachting dat dát wat het lichaam wil, best wel aangenaam is.


Genieten van het voedsel, genieten van seksualiteit en jezelf durven geven zoals je bent met ziel en lichaa­m, helemaal en niet half. Dat maakt niet kwetsbaar: dat is de opperste staat van bewustzijn. Een versmelting van ziel tot ziel, van mens tot mens.

Op die voorwaarden kan kundalini-energie heel hoog worden opgepompt, en zal de geestelijke warmte, waarin liefdevolle relaties met zielen en zielen en zielen, al of niet in een menselijke gedaante, kunnen worden aangegaan. Maar altijd aangepast aan het geestelijk bewustzijn van de ziel.


Kundalini-energie die langzaam maar zeker hoger en hoger komt, neemt niet alleen het bewustzijn in de ziel mee, maar transformeert de evolutie, de totale evolutie van de ziel. Daardoor worden eerdere incarnaties geanalyseerd - en vergist u zich daar niet in - ook worden door dat proces eerdere incarnaties afgerond wanneer er nog kruimels onverwerkt karma mee werden genomen uit eerdere levens.

Soms zijn het maar enkele kruimels. Soms is het een zak vol kruimels en die kan best zwaar wegen.


Dit alles komt tot stand in de kundalini-stroom, die maar zeer beperkt door meditatie of transcendente meditatie op gang te brengen is.

Omgaan met het leven en bewust handelen doet véél meer dan alleen een meditatie.

Hoewel mediteren op zich goed is voor de ziel.

Maar zelfs wanneer het gebeuren zou door een diepe meditatie, zakt het slangenvuur weer terug na een slok water of een simpele maaltijd. Dit komt omdat er geen saam­horig­heid tot stand is gekomen tussen ziel en lichaam.

Een meditatie moet vanuit het bewustzijn van de ziel komen. Dus niet een meditatie die aangeleerd is omdat hij het lichaam ontspant. Natuurlijk ontspant hij het lichaam, maar er vindt geen versmelting van de ziel in plaats.


Diezelfde kundalini-stroom is bepalend voor uw sympathieën en uw antipathieën, zei ik eerder. Stelt zich voor dat u acht uur per dag op de werkvloer met mensen samen bent.

Dan is dat een niet onbelangrijk stuk van uw leven. Dan zijn die uren dikwijls bepalend voor uw geluk, voor uw stabiliteit maar ook voor uw ziek- of gezond-zijn.

En nu zeg ik niet dat u met al die mensen seks moet bedrijven. Ik zeg wel dat u via uw kundalini-stroom voelt: met die zou ik het kunnen en met dié beslist niet.


Onbewust maakt u een onderscheid tussen aantrekken en afstoten, zonder ooit verder te komen, zonder ooit verder te komen dan de gedachte "aantrekken en afstoten", zoals de Maan dat doet.

Maar het hele principe van geestelijke warmte, en dus geestelijke liefde, en dus geestelijke acceptatie, en uw geeste­lijk bewustzijn, vindt wel plaats in die kundalini-stroom.


Ik zou tegen u willen zeggen: probeer het slangenvuur langzaam - en doe het langzaam en doe het beheerst en doe het rustig - een stukje, een stukje, een stukje, een stukje, een stukje, een stukje, een stukje omhoog te voeren.

Uw ziel en uw lichaam gaan samen een relatie aan. Alsof ze uit dezelfde substantie gemaakt zijn. Alsof ze dezelfde ouders en voorouders hadden en uit dezelfde genetische kenmerken ontstaan zijn.


Alsof ze elkaar bijna telepathisch kunnen benaderen en zo zonder strijd dezelfde tijd invullen en op dezelfde manier productief zijn. Is het dan beslist noodzakelijk dat men daar dan ook seksuele gevoelens bij ervaart.


Neen, het is beslist niet noodzakelijk. Maar het zal veelal wel gebeuren. Het zal gebeuren, omdat een kolkende massa energie zijn weg omhoog zoekt.

Lang­zaam maar zeker, hoger en hoger, en sterker en sterker het bewustzijn doet groeien, zich als klimop om die wervels heen slingert, zich daarin en daaraan vasthecht, zodat ze bijna niet meer kan terugvallen.


Dan komt er een moment dat die kundalini-energie aan de kracht van de meditatie wordt toegevoegd. Dan komt er een moment dat de kundalini-energie niet alleen aan de kracht van de meditatie maar aan de totale karakterstructuur van u als mens wordt toegevoegd.


U verandert. De onwetende zegt dat u veranderd bent; de wetende zegt dat u uzelf geworden bent, en dat u geen aanpassingen meer doet, geen concessies meer doet. Niet maar iets zegt om de ander, tijdelijk, gelukkig te maken, en daarmee uzelf geweld aandoet.

Veranderen is dikwijls: uzelf vinden, het kind in uzelf terugvinden, waarin u zonder seksualiteit en zonder seksuele gevoelens een zeer sterke voorkeur en een zeer sterke afkeer vanuit de ziel die u bent kon hebben naar kinderen en oudere mensen.


Maar wanneer 'het' niet meer hoeft. Wanneer u, alles gehad hebt en u boven alles bent uitgestegen, ontstaat bij mensen vaak lichamelijke impotentie en / of geestelijke inzage in de puzzel van het leven.

Tot, totdat u begrijpt, dat, wanneer het niet meer hoeft, de drang en de dwang weg is. En er een heel nieuwe manier van lichamelijke en geestelijke beleving ontstaat, waarin ziel en lichaam, lichaam en ziel, in optima forma met elkaar in trilling kunnen treden, en hun eigen karmische en geestelijke en lichamelijke opdracht naar buiten kunnen brengen


Mijn lieve vrienden, zusters en broeders. Het is onzin om te zeggen dat medita­tie of een gebed, én geestelijke gedachten genoeg zijn. Als alleen dát genoeg voor u zou zijn, zult ge spoedig sterven.

Want dan hebt u het lichaam afgesto­ten door het te óntkennen.

Het is evenzo onzin om te zeggen, dat u het gevoel, de liefde, het goddelijk en geestelijk bewustzijn niet nodig hebt. Wat u uitstraalt trekt u aan.

Maar u moet het wél willen zien. U moet willen zien dat de verbin­ding van de ziel en het lichaam een hechte is. Dat de ziel en het lichaam samen - en nooit elk voor zich - maar samen ervoor kunnen zorgen dat u tot heel hoge ouderdom gezond en relatief gelukkig kunt blijven én productief kunt zijn voor uzelf en voor anderen.


Elke hand die u de ander oprecht, toesteekt, heeft met seksualiteit en kundalini-energie te maken. Want het heeft primair met warmte te maken.

En er is geen verschil tussen lichamelijke warmte en geestelijke warmte. Warmte in uw aura of warmte in uw ziel, het is om het even. Dat is het geheim van de eeuwige jeugd.

En dat is het geheim van het omgaan met het besturingsmechanisme dat uw lichaam lichter, geestelijk lichter, of geestelijk zwaarder kan maken.

De kracht van kundalini-energie is een dynamisch, is een lief, is een zacht en een etherisch vuur.

Maar heeft tegelijkertijd tot doel om passie - en ik heb het over geestelijke en kosmische en goddelijke energieën - om passie naar boven te brengen!


Want wilt u van de Alfa tot de Omega leven met een goed gevoel, en wilt u uit­eindelijk in uw Schepper, in God de Vader terugkeren, of wilt u uiteindelijk waar dan ook in het universum terugkeren in de bron waaruit u ontsproten bent, dan zult u niet moeten knijpen: "Niet zo schielijk, Heer". Dan zult u niet moeten afremmen: "Dit is niet wat ik wil".

Dan zult u niet moeten zeggen: "Dat kunnen ze allemaal wel zeggen, maar...".


Want elke sprong in uw evolutie gebeurt DIRECT via uw kundalini-energie. Het spirituele vuur geeft warmte. Wanneer u het koud hebt  en u zou mijn woorden nog eens terughalen in uw bewustzijn, dan zal de ziel zich openen en warm worden. Het lichaam én de kundalini-stroom zullen zich openen.

Langzaam zult u voelen dat de warmte door uw aderen gaat.

Dat u weer leeft, dat u er weer bent, dat u zich goed voelt  in uw vel en dat u wilt produceren. De drang om vanuit uw lichaam en uw mens-zijn te produceren, zou u seksualiteit kunnen noemen.


De drang om geestelijk te produceren, om iets van uw kennis en kunde met anderen te delen, aan anderen over te dragen, zou u materialisatie kunnen noemen. Is dat een droom? Is dat een utopie? Nee. Het is werkelijkheid.


Want kijkt u eens naar mensen die het in de maatschappij gemaakt hebben, zoals u dat zegt. Vaak hebben ze geen tijd voor geestelijk denken of willen er zelfs niets van weten. ­Het lijkt alsof ze hun kundalini-energie omhoog gepompt hebben. Alsof dat wat naar buiten spuit alleen maar productiviteit, materialisatie en geestelijk bewustzijn is.

Maar wanneer u in hun privéleven zou kunnen kijken, dan hebben ze allemaal een ultieme behoefte aan lichamelijke aanra­king, aan respect en/of aan een diep, diep ontwikkeld gevoel van seksualiteit en het delen daarvan. Tot soms in het extreme toe.


Het hoeft niet, u mag het verder vergeten. Doe nooit wat u niet wilt, maar vergeet ook nooit dat de snelheid waarmee een en ander zich voltrekt in hun lichaam en ziel, ongeveer tweederde van het aantal incarnaties op Aarde scheelt!! Nu, kunt u zeggen, wat kan mij dat schelen? Ik kom er toch wel, al is het wat later.

Dat is misschien waar, maar als iemand die u lief vindt het wél doet dan raakt u geestelijk toch achterop. De eventuele zielenband zal moeten worden verbroken want de ander zal snel verder gaan in evolutie en u raakt achterop. Dan gaat u knijpen.

Dan gaat u zeggen: nou, dat wil ik niet, of: nog niet, of: niet zo veel­vuldig, of: niet zo extreem, of: ...


U krijgt een probleem. En dan zeg ik niet dat u het verkeerd doet. Maar de relatie waaruit een gezamenlijke schepping kan komen, houdt op te bestaan. Fysiek en geestelijk. En voor hen die voor het eerst een stukje verder gaan houdt zelfs kosmisch bewustzijn op te bestaan. Althans voor vele incarnaties.

Wanneer die kundalini-energie een bepaalde hoogte bereikt heeft, gaat hij grensverleggend werken, gaat hij buiten uw aura werken en zelfs buiten de astrale wereld werken.

De energie gaat in de kosmos werken en gaat op onderzoek uit naar levensvormen van andere planeten, de acceptatie, het voelen, het vinden, het ervaren, het delen, het communiceren.


Zijn dit alleen maar woorden? Ja, het zijn woorden. Tot, totdat u begrijpt, tot, totdat u voelt, dat die woorden geen woorden meer zijn, maar belevingsproces­sen. Wanneer u uiteindelijk als ziel wilt versmelten tot een groepsziel, met zo’n 25 zielen, zal ik de laatste zijn om te zeggen: u moet met al die 25 zielen seks hebben. En zeker niet op hetzelfde moment.


Dat kan best nog over 25 incarna­ties verdeeld worden. Het is niet beslist noodzakelijk. Maar het helpt wel, om de collectiviteit en de groepsziel astraal en kosmisch een veel grotere uitstraling, een veel krachtigere uitstraling, dus een duidelijke meerwaarde, te geven. En dan heb ik het natuurlijk over zielen die versmelten tot een groepsziel.


Natuurlijk zijn er in de astrale wereld vele groepszielen, onderverdeeld in rangorde van de Witte Broederschap, een Ring van Licht, en wat dies meer zij. Natuurlijk zijn er in de astrale wereld ook andere groepszielen, van laag, middelmatig en hoog bewustzijn.

Maar de groepsziel waarover ik in het begin sprak, zal daarboven en daarbuiten een leidinggevende functie hebben. Deze zal een toegevoegde kracht kennen, waar anderen zich aan optrekken, waar anderen hun energie uit halen, waar anderen naar kijken, zich naar buigen, letterlijk en/of figuurlijk.


Om uiteindelijk te zeggen: zoals zij het doen, in die groep, gaat het goed.

Daarin ligt een groot gevoel van acceptatie, daarin ligt een groot gevoel van haptonomisch bewustzijn, geestelijk en goddelijk bewust­zijn.

Daarin ligt ook de letterlijke en figuurlijke uitwerking van gedachtekracht; wat de groep als collectief wil is eigenlijk vóór de dag gevallen is, gerealiseerd, gematerialiseerd.


En dan zeg ik niet dat u het niet kunt, maar u moet er eerst naar kijken, u moet het eerst nog leren, u moet er eerst mee omgaan. En ook dat is niet erg. En iedereen moet het doen zoals hij denkt dat hij het goed doet. Maar weet, dat in uw lichaam een kundalini-energie ligt, een slang met een groot bewustzijn, die zich eenzaam voelt, heel erg eenzaam. En die openstaat voor een relatie. Die ernaar snakt en die zich er helemaal voor opent.

En u zou als ziel een dwaas zijn als u niet op die manier in die kundalini-energie zou gaan zitten zoals ik u eerder beschreef.


En u zou een dwaas zijn als ziel om niet langs deze weg uw lichaam te kunnen besturen.

Want vergist u zich niet. Wanneer u in staat bent via dit kundalinivuur te leven en te werken en te handelen, dan zal elke gedach­te die in u naar boven komt, hieruit te voorschijn komen.


Dan zal elk woord dat u spreekt, uiteindelijk hier zijn wortels hebben. Dan zal, mijn lieve vrienden, de tijd die u nodig hebt om uw bewustzijn te laten groeien tot ongeveer tweederde  worden ingekort. En vanuit de visie dat veel zielen het leven op Aarde maar een lijdensweg vinden is dat heel erg veel !


Doe niets wat u niet voelt, want u bedriegt uzelf. Maar probeer dat wat u bent (niet wat u denkt te voelen, maar dat wat u werkelijk bent), met die kundalini-stroom in trilling te brengen. Ga daar een relatie mee aan.

Voel daarin de passie, voel daarin de begeerte, de begeerte van de ziel.

Voel daarin de ultieme verwachting, omhoog te klimmen en uw geestelijk doel te willen berei­ken. Misschien zelfs een kosmisch doel te willen bereiken, om het geestelijke te overstijgen.


Dat betekent slechts één ding: wakker blijven. Wakker blijven, en alert blijven. U hebt immers de slang doen ontwaken. U hebt tegen de slang gezegd: “Word wakker”. U hebt tegen de slang gezegd: “Ja, ik wil een relatie met jou aangaan”. Ge hebt daarmee verantwoordelijkheid genomen. U hebt daarmee langzaam maar zeker uw evolutie als ziel versneld.


U hebt afstand genomen van dat wat de clan of familie heet. U hebt gezegd: de ziel is belangrijk. De ziel op geestelijk niveau vanaf de eerste tot de laatste sfeer en daarna op interpla­netair niveau. Dat zal ervoor zorgen dat de planeet Aarde een planeet zal zijn waar liefde woont en vrede heerst.


En waar mensen zonder schaamte, zonder gêne elkaar kunnen aankijken, en kunnen zeggen: ja, wat U voelt is ook in mij aanwezig, laten wij het samen ten uitvoer brengen. Laten wij samen werken aan hetzelfde doel.

Er is geen verschil meer tussen ziel of lichaam: we zijn een totaliteit van wezen en geestelijk bewustzijn. Dat laatste is natuurlijk de voor­waarde.


Maar lieve vrienden besef dat u één keer kunt zeggen: "Ik doe het maar niet".

Maar wanneer u dat tweemaal gedaan hebt, of wanneer de haan driemaal ge­kraaid heeft, en u wéér en steeds weer zegt: "Ik doe het maar niet," zullen in een volgende fase de Meesters van het Licht, de Zusters van de Witte Broeder­schap, niets meer aan u vragen! Omdat ze toch een negatief antwoord krijgen.


Een keer is niet erg. Maar de samensmelting van groepszielen die een leiding­gevende functie op astraal en geestelijk niveau hebben, op Aarde en in den geest, hebben een ultieme behoefte aan synchroniciteit. En die synchroniciteit moet zijn terug te vinden in het denken en voelen der mensen.


U bent een ziel en U hebt, tijdelijk op Aarde, een lichaam. Dat is het onder­scheid. Ze hebben niets met elkaar gemeen. De ziel is eeuwig, het lichaam is tijdelijk. De ziel werkt met gevoel en het lichaam werkt met pure emotie. Het lichaam werkt met warmte en kou, en de ziel met positieve en negatieve ionen.


Maar juist, juist omdat ze zo geheel verschillend zijn, kunnen ze samen een geheel zijn. Dat betekent wel dat ze zich samen willen opofferen, hun eigen identiteit willen opofferen om één gezamenlijke nieuwe grootste gemene deler te worden, waarin een bundeling gemaakt is, een relatie is aangegaan, in liefde, in kracht en in geestelijke trouw.


En dat is iets anders dan stoffelijke trouw, want u kunt stoffelijk ontrouw zijn maar geestelijk trouw, u kunt geestelijk ontrouw zijn en stoffelijk trouw. Daar zit een groot verschil in. Ik zou hier bijna zeggen: Bemediteer dat eens.


Totdat u bereikt hebt wat u wilde bereiken: dat er geen verschil meer is tussen ziel en lichaam. Dan bent u een wezen geworden, geen mens en geen ziel: een wezen, dat bestaat uit twee componenten, die samen een eigen functie heb­ben, maar vanuit hetzelfde centraal zenuwstelsel worden bestuurd.

En dat centraal zenuwstelsel is de kundalini-stroom, die van beneden naar boven langzaam, heel langzaam omhoog klimt gaande uw evolutie.


Probeer het te voelen. Probeer te voelen hoe sterk die energie warmte aan­maakt, en daarna uw ziel en uw lichaam met elkaar verbindt.

En sla de ervaring op in uw herinnering. Voel via uw herinnering over bergen en door dalen terug naar de bron. Dan weet u dat ja ja en nee nee is.


Dan weet u dat de weg die u gaat, uw eigen weg is binnen uw eigen verantwoordelijkheid.

Maar dan is er een verschil ontstaan. Er kan tweemaal zoveel snelheid gemaakt worden in de evolutie, er kan tweemaal zoveel gedachtekracht gematerialiseerd worden.

En het zal u geworden. Er kan tweemaal zoveel liefde uit uw ziel, zonder angst, zonder jaloezie en zonder te eisen uit uw ziel naar buiten treden.


Bij een goed werkende kundalini-stroom is er geen verschil meer tussen het een en het ander. U bent het die op dat moment op weg bent. U bent het, die op dat moment bezig bent de schepping een nieuwe vorm en zelfs een nieuwe naam te geven. Misschien zelfs een nieuwe hemel, misschien zelfs een nieuwe Aarde.


Maar dan zult u het niet als individu maar als collectief moeten doen. En daarin mag er geen verschil meer zijn tussen ziel en lichaam. De geestelijke engelen en vele monniken in kloosters, alsmede vele geestelijke leraren op Aarde kennen hun taak en doen hun werk.


En als de dag begint, zetten zij zich neder in de lotus­houding, sluiten de ogen en beginnen met het zingen van hun mantra's. Soms de simpele mantra: AUM, OMNI PADME AUM, soms daaraan toegevoegd: SIDDHI SIDDHI, GOEROE AUM. Maar even zo vaak is het slechts een gemompel.

Totdat de transcenderende kracht van het kundalinivuur hun bewustzijn en hun helder zicht op het leven heeft geopend.


Vanuit hun basis stroomt een kosmisch vuur, een passie, dat in den beginne met angst en vrees en schroom was ingehouden, maar later, door de mantra's ontloken, is vrijgegeven aan het universum.


Een vuur, dat omhoog kruipt, het bewustzijn opent en het heldere zicht op het leven en het daarmee verbonden leraarschap zal geven. Het is de monnik die mediteert op het licht en op de liefde.

Maar op hetzelfde moment ontluikt in hem de scheppende universele kracht ­van seksualiteit. Beheersbare liefde zet zich om in beheersbare seksuali­teit en nooit in de ontkenning ervan.


Kijk op dit moment naar de wereld waarop u leeft. Er is oorlog en angst voor de toekomst. De ozonlaag om de planeet Aarde heen vertoont grote gaten.

Met straffen in geld denkt men het gat te kunnen dichten. De mensheid heeft kinderen gemaakt, maar is vergeten die kinderen het geestelijk bewustzijn bij te brengen en in leraar­schap voor te gaan.


"Gaat heen en vermenigvuldigt u" is te lang verkeerd geïnterpreteerd. "Gaat heen, en vermenigvuldig het bewustzijn dat u hebt" is iets anders dan "vermenigvuldig de mens die u bent", zonder daar verantwoordelijk­heid in te dragen!


In liefde tot U heb ik onze astrale visie aan u overgedragen,

Br. Astra.
© Copyright  www.lichtsferen.com